Årets löneökningar blir ungefär 4 procent. Med stigande inflation kan reallönerna minska.

– Det klart att vi är oroliga för att inflationen sticker iväg, säger Handels förbundsordförande Lars-Anders Häggström.

Medlingsinstitutets senast publicerade statistik visar att de svenska lönerna i maj hade stigit med 3,2 procent jämfört med samma månad året innan.

Osäkra siffror
Siffrorna är dock inte helt jämförbara eftersom förra årets statistik är korrigerad mot eftersläpningar.

Många lönehöjningar är inte heller införda i maj. Först septembersiffrorna (som publiceras i början av december) tros vara hyfsat rättvisande för årets ökningar.

Men om mönstret följer de senaste årens utveckling landar ökningarna för i år minst 0,5 procentenheter högre än majsiffrorna, plus lite mer eftersom nivåerna i år är högre. Det ger omkring 4 procent.

Majsiffrorna visar på 4,2 procents ökning för arbetare inom branscherna varuhandel samt hotell och restaurang, en siffra som också kommer att stiga.

Handelsavtal står fast
Handels treåriga detaljhandelsavtal innehöll löneökningar på 4,3 procent under det andra avtalsåret, och utfallet brukar hamna nära uppgörelsen.

I juli hade inflationen enligt Riksbanken stigit till 4,4 procent.

– Vi har ingen möjlighet att säga upp avtalet det tredje året, säger Lars-Anders Häggström, som fortfarande tror att medlemmarnas reallöner ska ha ökat efter avtalets tre år.

Men han är bekymrad över inflationen. Med sämre konjunktur viker också konsumtionen, och då finns definitivt inget utrymme för extra löneökningar för handelsanställda, påpekar Häggström.

Medan de genomsnittliga löneökningarna för förbundets medlemmar tangerar inflationen, ligger männens utveckling under. Detta på grund av jämställdhetspotterna i förra årets avtalsrörelse.

Lars-Anders Häggström medger att det kan bli tufft för männen, men han har inte hört någon negativ respons.

– Männen ställde upp helt på jämställdhetspotten. De accepterade att få mindre. Men hur det blir om det blir reallöneminskningar, det återstår att se, säger han.

IF Metall överväger
IF Metall har möjlighet att säga upp sitt tredje avtalsår före den 1 september i år.

Då måste dock förbundet förutom att väga in risken för reallönesänkningar tro på möjligheten att förhandla upp nivåerna.
Under förra årets centrala avtalsförhandlingar gjorde de flesta fack och arbetsgivare upp om löneökningar på 10,2 procent på tre år.

Fjolårets löneökningar landade på enligt Medlingsinstitutet ”måttliga” 3,3 procent.