Regeringen vill göra det obligatoriskt att försäkra sig mot arbetslöshet. Men kritiken mot förslaget är inte nådig från arbetsmarknadens parter när remisstiden löper ut i dag, måndag.

Ett antal personer, bland dem deltidsarbetande med goda inkomster, kommer att tvingas betala till försäkringen utan att ha rätt till ersättning om de blir arbetslösa, påpekar TCO i sitt remissvar.

Omvänt kommer en grupp heltidsarbetande med låga inkomster att slippa betala avgift – men ha rätt till ersättning. Bristen på koppling mellan avgifter och förmåner undergräver förtroendet för försäkringen, befarar TCO.

Sälja företaget?
– Mer än 200.000 företagare kommer att få ökade kostnader, samtidigt som de i praktiken inte kan utnyttja försäkringen, säger Pär Andersson, som har skrivit Svenskt Näringslivs remissvar.

– För att kunna få ersättning vid arbetslöshet måste företagen sälja eller lägga ner sitt företag. Och så fungerar inte företagande. När företaget går knackigt försöker man som regel rädda det – inte lägga ner. Den här försäkringen lämpar sig helt enkelt inte för företagare.

LO mot tvång
LO har begärt dispens för att få lämna sitt remissvar en vecka senare. Men LO:s kritiska inställning till förslaget är dock känd:

Liksom TCO vill LO att arbetslöshetsförsäkringen görs så attraktiv (genom lägre avgifter, högre ersättning och generösare regler för arbetsvillkor) att människor går med i a-kassorna frivilligt, och att tvång inte behövs.

Omöjligt jobb?
Kanske har utredaren haft en omöjlig uppgift: Att dels värna om frivillig anslutning till a-kassan, dels göra försäkringen obligatorisk.

Både TCO och Svenskt Näringsliv pekar på den motsättningen:

Att ta ut en högre avgift av dem som står utanför a-kassorna än dem som går med är en påtryckning som gör att medlemskapet i praktiken inte är frivilligt. Saco ifrågasätter rentav om det är förenligt med den grundlagsskyddade rätten att så utanför föreningar att straffa dem som valt att stå utanför a-kassorna med höga avgifter.

Moderat också emot
Tomas Tobé, moderat ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott, har ansvarat för sitt partis linje i riksdagen vad gäller arbetslöshetsförsäkringen. Han säger:

– Jag upplever ingen entusiasm för förslaget i de borgerliga riksdagsgrupperna. Och arbetsmarknadens parter avvisar det kraftfullt. Då vore det oklokt av regeringen att driva igenom det.

– Det är bättre att fortsätta med en frivillig a-kassa enligt dagens modell. Sedan får vi kontinuerligt diskutera hur avgifter och förmåner ska se ut.

FAKTA: Så ser förslaget ut
Regeringens utredare Sören Öman har föreslagit hur en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ska se ut:
• De som inte redan är med i en frivillig a-kassa ska betala en statlig avgift. Den ska tas ut av alla som tjänar mer än 2,7 prisbasbelopp om året (110.700 kronor). Avgiften ska enligt förslaget tas ut av en ny statlig myndighet.
• Avgiften ska vara lika hög som den högsta avgiften hos de vanliga, frivilliga kassorna. Detta väntas få fler människor att gå med i den vanliga a-kassan.
• Det ska bli lättare att bli medlem i en a-kassa genom att kravet att man först måste ha arbetat en viss minsta tid slopas.
• Nyanställda ska kunna få ersättning snabbare än i dag genom att kravet att man ska ha varit medlem i a-kassan i tolv månader slopas.