ARKITEKTUR. Eastmodern är något så udda som en presentation av slovakisk arkitektur och design från 1960- och 70-talen. Smalt eller ej, boken känns ovanligt angelägen i ett ständigt växande utbud av ”formlitteratur”.

Ett stramt och realistiskt fotografi sätter ribban högt med fascinerande miljöer befriade från kosmetiska arrangemang. Med eftertryck visas att tiden inte endast bestod av betongelement och grå likformighet, uttryck som annars dominerade bostadsbyggandet i så väl väst som öst.

De 131 kvadratiska fotografierna bjuder på ett vimmel av monumentala konstruktioner, ytor av betong och marmor, effekter av ljus och skuggor, precis som det anstår en modernistisk arkitektur med pretentioner.

Egna former
Gemensamt för miljöerna – arkivbyggnader, vintersportanläggningar, krematorier, nationalmonument, universitet, tågstationer och konstmuseer – är att de är självhävdande och attraherande med individuella former.

Bland uppstickarna det slovakiska tv-huset i gestalt av en upp och nedvänd pyramid, extravagant med ett polariserat uttryck.

Fasaden är auktoritär men ger plats för en vänligt sinnad interiör med sensuella kombinationer av böljande ädelträ och textiler. Demokratiska formuleringar med förgreningar till skandinavisk arkitektur.

Tidskapslar
Med metaforer som ”tidskapslar” och ”rymdskepp” sätter en av författarna fingret på de slovakiska byggnadernas paradoxala väsen av tidsenlighet och framåtblickande.

Det gäller även Novo Most (Nya bron) som sträcker sig över floden Donau och sammanlänkar bostadsområdet Petrzalka (115.000 innevånare!) med Bratislavas historiska centrum. Bromonumentet har sedan början av 1970-talet varit ett av stadens tydligaste och mest spektakulära landmärken.

James Bond-liknande interiör
Glädjande nog kan fotgängare fortfarande leta sig upp genom den ståtliga konstruktionen och den UFO-liknande restaurangen.

Panoramat lär vara magnifikt, dock utan originalets James Bond-liknande interiör vilken helt ödelades i samband med en ombyggnad.

En minst lika originell anläggning är intakta (Ivan Matusiks) Hotel Kyjev som stod färdigt samma år som bron.

Här rör sig besökaren i flådiga, genomdesignade utrymmen i form av futuristiska barer, klubbutrymmen och lobbys. Flärdfulla miljöer med patenterat 1970-tals-gemyt.

Hur länge till är dock osäkert, läget är optimalt och ekonomiska intressen står inte oväntat i kö för att riva och exploatera.

Visionärt drag
Det finns något genomgående visionärt över de byggnader som presenteras och man undrar hur dessa verk över huvudtaget kunde växa fram i ett slutet kommunistiskt samhälle.

Ett klimat där exempelvis utländska arkitekturtidskrifter var bannlysta, och där innehav av sådan väst-information innebar bestraffning och i värsta fall ett mångårigt fängelsestraff.

I det dåvarande Tjeckoslovakien utgick centralmaktens Moskva-orienterade direktiv från Prag, och avståndet till Bratislava blev inte endast en geografisk realitet utan även en ideologisk.

Hamnade i kölvatten
Slovakien och dess institutioner hamnade turligt nog i kölvattnet, vid sidan om den bokstavstrogna elitens doktriner, en ”skillnad” som gynnade arkitekter med egna idéer, gav dem större möjligheter att kompromissa i sina projekt.

För den arkitekturintresserade är Eastmodern en liten skatt med stor potential där mycket faller på plats, inte minst genom ett antal intervjuer med några av Slovakiens mest tongivande arkitekter.

Även om bildtexterna ibland känns knappa i överkant, informationen stannar vid byggår och arkitektnamn. Fotografierna säger å andra sidan en hel del.

Bok: Eastmodern. Architecture and Design of the 1960s and 1970s in Slovakia.
Författare: Hertha Hurnaus, Benjamin Kondrad och Maik Novotny.
Förlag: Springer Wien New York.

Läs också: Åke Sviden om Josef Koudelka den 22/8 2008.
Läs också: John Swedenmark om utställningen Projekt Tjeckoslovakien 1968 på Armémuseum den 22/8 2008.

Niklas Instedt
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn