Allt fler arbetstagare får känna av reallönesänkningar. I länder som Italien, Tyskland och Frankrike sjunker reallönerna medan östeuropéerna klarar sig bättre.

I genomsnitt ökade lönerna i EU-länderna med 7 procent förra året jämfört med 2006. Men när statistiken justeras för inflationen blir ökningen betydligt mindre, endast 2,3 procent.

EU:s arbetslivsinstitut i Dublin presenterar siffrorna i en rapport, men uppger att de visar trender snarare än vetenskapligt belagda löneuppgifter.

Stora löneökningar
De stora löneökningarna i de nya medlemsländerna i Östeuropa drar upp genomsnittet. Men även i Slovenien, Tjeckien och Ungern har arbetstagarna fått känna av reallöneminskningar på grund av hög inflation.

I länder i östra och centrala Europa är de nominella löneökningarna skyhöga jämfört med länder i väst. Spännvidden är mer än 20 procentenheter mellan den högsta och den lägsta ökningen.

I rapporten ges exempel från 2006 då lönerna i Lettland ökade med 23 procent – jämfört med 1,5 procent i Tyskland. Förra året var skillnaden ännu större: 32,3 procent i Lettland mot 1,7 procent i Frankrike.

Lönerna ökade lönerna förra året 3,8 gånger mer i de nya EU-länderna än i de gamla.

– Om löneökningarna bara leder till inflation är länderna inne i en spiral som inte är lyckad. I några länder, som Slovenien och Tjeckien, har inflationen redan fört med sig minskade reallöner, säger Maj Nordin, utredare på Medlingsinstitutet.

Lönerna utjämnas
Löneskillnaderna är fortfarande mycket stora mellan öst och väst. Samtidigt pågår en utjämning som är positiv. Men den kommer att ta lång tid, anser Maj Nordin.

De länder som under de senaste åren visat upp låga nominella löneökningar på högst 3 procent ligger alla i Västeuropa: Frankrike, Tyskland, Italien samt Österrike, Belgien, Danmark, Finland och Nederländerna.

Sverige ligger bra till
Svenska löntagare har klarat sig bättre, enligt rapporten. När det gäller förra årets reallöneökningar bland de gamla EU-länderna är svenskarna endast slagna av norrmännen. Norge finns med i jämförelsen trots att landet inte är med i EU.

Men Maj Nordin ifrågasätter att de kollektivt avtalade löneökningarna var så höga i Sverige förra året som Dublininstitutet uppger. ”Siffran tyder på en överskattning”, anser hon.

Lagstadgade minimilöner finns i 20 EU-länder, enligt rapporten. Situationen när det gäller minimilönerna är emellertid den bakvända i jämförelse med de avtalade löneökningarna.

Minimilönerna mindre än de avtalade i de nya östeuropeiska länderna medan det var tvärtom i Västeuropa.

Ännu stora skillnader
Ökningen i Öst- och Centraleuropa sker från låga nivåer.

Minimilönen i Lettland är cirka 1.650 kronor i månaden och i Bulgarien cirka 900 kronor – jämfört med 12.600 kronor i Nederländerna och ungefär lika mycket i Frankrike, enligt rapporten.

Läs också: artikeln "Osäkert om reallönerna" 2008-08-18
Ladda ner: diagram över löneökningarna i olika länder (som pdf-fil)