RECENSION. Torbjörn Tännsjös bok är nykter, prosaisk, en smula torr i tonen. Vi följer tre generationer kommunister i Nacka. De två första från arbetarklass, den tredje från Tännsjös akademiska medelklass där de äldre kamraterna ibland hade svårt att finna sig tillrätta.

De många SÄPO-rapporterna som tidigare aldrig offentliggjorts förmedlar ett intryck av ständig övervakning på närmast östtyska nivåer. Där det fanns en kommunist fanns det också en SÄPO-agent. Något som bekräftades för mig av Wolfgang Eschka, chefen för det östtyska politiska spionaget i Sverige på 70-talet.

”Vi undvek svenska kommunister. Risken för upptäckt var för stor. Vi visste ju att de var övervakade av er säkerhetspolis.”

Precis som STASI
SÄPO använde sig av infiltratörer precis som STASI, övervakade möten, avlyssnade telefoner. Människor har trakasserats, förlorat jobben och vräkts på grund av deras registrering.

Ibland antar övervakningen skrämmande proportioner, som under kriget när en svensk kommunist svartlistas av SÄPO därför att han suttit i tyskt koncentrationsläger, samtidigt som svenska ingenjörer går klädda i SS-uniformer inne på Atlas Copco.

Fronten har flyttats
Boken slutar i uppgivenhet.

Kanske är dagens nyliberala Nacka där villamattorna rullas ut bakom nedlagda fabriker inte längre något bra exempel om man vill studera frontlinjerna i dagens globaliserade ojämlikhetssamhälle. 

Författare: Torbjörn Tännsjö.
Bok: Medan revolutionen dröjde. Hundra år med vänstern i Nacka.
Förlag: Karneval.
 
Björn Cederberg
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören