Fler män än kvinnor lyckas få a-kassorna att ändra sina beslut om sänkt eller indragen arbetslöshetsersättning.

En sammanställning av hela förra årets fall ska ge svar på om män och kvinnor systematiskt behandlas olika av a-kassorna.

Att a-kassorna drar in eller sänker ersättningen är lika vanligt för manliga arbetslösa som för kvinnliga.

Men av de arbetslösa som begär att a-kassornas beslut ska omprövas lyckas drygt 30 procent av männen få en ändring till stånd, mot bara 13,8 procent av kvinnorna.  Det framgår av den senaste kvartalsrapporten från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

Fler ifrågasättande
I rapporten redovisar IAF samtliga fall där Arbetsförmedlingen har vänt sig till a-kassorna och ifrågasatt arbetslösas rätt till ersättning. Antalet ifrågasättanden har ökat sedan år 2000 (utom under början av 2008 då antalet minskade, men det är osäkert om detta är ett trendbrott).

Under tredje kvartalet förra året ledde Arbetsförmedlingens ifrågasättanden till att 1.557 personer fick sin arbetslöshetsersättning sänkt eller indragen av a-kassan.

I knappt vart tionde fall (80 kvinnor och 56 män) begärde de drabbade att beslutet skulle omprövas.
 
Och här var alltså männen mer lyckosamma än kvinnorna.

Få fall
IAF:s enda förklaring till könsskillnaden är att antalet fall är litet, vilket gör att ganska få fall kan få stort genomslag i statistiken.

– Vi har inte tittat på några andra förklaringar, säger Eva Nordström vid IAF, som har skrivit kvartalsrapporten. Men när vi ställer samman uppgifter för hela år 2007 kan vi se om det verkligen finns en systematisk skillnad mellan män och kvinnor.

FAKTA: Arbetslöshet
145.649 personer var öppet arbetslösa i förra veckan. 41.446 var arbetslösa på deltid.