Polisen, handeln och facket har ett gemensamt 13-punktsprogram för att förebygga butiksrån. De som uppfyller kraven blir säkerhetscertifierade.

 • Varje butik ha en säkerhetsansvarig.
 • Alla anställda ska få utbildning i säkerhetsfrågor.
 • Kassalådorna ska vara försedda med kod- eller nyckellås.
 • Alla kassor ska ha låsta sedelboxar eller liknande utrustning. 
 • Butiker ska ha en skyddad plats för uppräkning av kontanter.
 • Kontanter ska förvaras i värdeskåp.
 • Efter ett rån ska polisen snabbt kontaktas. En extra telefon och överfallslarm bör finnas.
 • Dörrarna ska ha tittöga och vara låsta med godkänt lås nattetid. På dagen ska de vara låsta med kod- eller kortlås.
 • En färgad tejpremsa för olika längder markerade ska finnas i entréer för att göra det lättare att ge signalement på rånaren.
 • Personalingång och varuintag ska vara ordentligt upplysta.
 • Butiker ska ha rutiner och handlingsplan för säkerhet som följs upp årligen.
 • Värdetransporterna ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter Våld och hot i arbetsmiljön.
 • Beredskapen för hur rånoffer ska tas om hand ska vara ordentligt utvecklad i butiken.

Faktakälla: Handels