Georgiska LO vädjar om hjälp från fackföreningar världen över. Förutom bombningarna av städerna Gori och Poti, som uppmärksammats i massmedia, uppger det georgiska facket att en rad städer långt in i Georgien har angripits: Zugdidi, Senaki, Oni, Marneuli och Samtreida.

De flesta uppgifter om offer för de ryska bomberna är osäkra. Men i Georgiens största hamnstad, Poti, finns en väl fungerande fackförening, och uppgifterna därifrån är detaljerade.

– Tio hamnarbetare har dödats och 15 skadats under bombningarna den 8 augusti, säger Gotja Alexandria, vice ordförande i georgiska LO. Jag har själv talat med anhöriga till en av de skadade, som förlorade höger öga och har skador i fötterna.

Fartyg sprängdes
Gotja Alexandria beskriver också detaljerat hur rysk militär under onsdagen, efter att Ryssland undertecknat uppgörelsen om vapenvila, förde ut två civila fartyg från hamnen i Poti och sprängde dem.

Facket har även någorlunda konkreta uppgifter om dödsoffer vid en mindre militär flygplats i Marneuli 25 kilometer öster om Tbilisi, liksom om förstörda arbetsplatser, bland dem en tyskägd cementfabrik i staden Kaspi.

Delar ut kläder
I östra Georgien går människor till jobbet som vanligt, enligt Gotja Alexandria. Men i det sönderbombade Gori och byarna omkring har de flesta människor flytt.

 Facket hjälper till att dela ut kläder och mat åt flyktingarna, och har bett om hjälp via de internationella fackliga samorganisationerna.

Anklagelser om etnisk rensning
Gotja Alexandria hävdar att rysk militär har medverkat till etnisk rensning i byar kring den sydossetiska staden Tschinvali, varifrån de flesta georgier tvingats fly.

– Men det finns inget hat mellan georgier och osseter. De flesta osseter bor i andra delar av Georgien än konfliktområdet Sydossetien, och lever i full harmoni med georgier och andra folkgrupper. Två osseter arbetar vid vårt kansli, det är inga problem.

– Det här är en konflikt mellan Ryssland och Georgien, inte mellan folken.

Stöd från flera fack
Sedan kriget bröt ut har Georgiens LO fått starkt stöd av fackliga organisationer i framför allt Polen, Litauen, Lettland och Estland. Däremot har inga kontakter förekommit med den största ryska fackliga centralorganisationen, FNPR, som på sin hemsida lägger hela skulden för konflikten på Georgien.

Läs också: artikeln "Ryska bomber över fler städer" 2008-12-08