En klar majoritet anser att det är statens uppgift att sörja för svenskarnas pensioner. Men få tror att staten klarar sina åtaganden.

I en undersökning av pensionsbolaget AMF svarar 69 procent av alla tillfrågade privatanställda arbetare att staten bör ha störst ansvar för folks pensioner.

14 procent anser att individen själv bör ha störst ansvar för sin pension och bara 6 procent anser att detta ansvar ligger hos arbetsgivaren.

Att facket bör ta det största ansvaret för pensionen tycker 1 procent av de tillfrågade. Men samtidigt visar AMF:s undersökning att skepsisen är stor gentemot statens förmåga att klara av detta ansvar.

51 procent av de tillfrågade tror inte att staten kan uppfylla sina pensionslöften när den egna pensionsdagen kommer, bara 13 procent tror att staten kan göra det och 36 procent tror varken det ena eller andra.
LO:s pensionsexpert Ellen Nygren ställer sig dock tvivlande.

– Jag har svårt att tro att en majoritet inte tror på att de kommer att få ut det som står i det orange kuvertet. Däremot kanske många tycker att det inte är tillräckligt. Och då är det naturligtvis extra viktigt att se till att man omfattas av den avtalade pensionen genom sin anställning, säger Ellen Nygren.