FACKTABÖCKER. Förr i världen brukade det komma ut enstaka böcker om aktuella ämnen, vilket ansågs räcka. Numera anländer de i svärmar! Och torde dessutom sälja bra, eftersom trenden fortsätter och bara ökar.

Rekordet hittills slås av Kinas aktualitet. Följande lista är bara ett urplock av nyskrivna, kunniga böcker med ungefär samma berättelser om hur människors livsvillkor förändrats i grunden av den auktoritära kapitalismens uppsving.

Det ges historiska bakgrunder och analyser av de politiska skeendena, uppblandat med porträtt av människor  som det gått bra eller illa för – i ett samhälle där ojämlikheten växer snabbare än levnadsstandarden, och där den repressiva staten har svårt att fullgöra sina basfunktioner.

Först en överblick
Först kan nämnas tre grundläggande översikter, den ena närmast en reseguide, den andra en kursbok: Kina för nyfikna av Pekka Mykkänen och Kinakunskap av Björn Kellgren. Sen är det dags för den tjocka boken av Hägerdal och Ottoson: Kinas historia.

Det har också utkommit två praktverk, sinsemellan helt olika. Kina: en upptäcktsresa i ord och bild är decimetertjock och med ett överväldigande bildmaterial. Man känner sig som en upptäcktsresande. Men texterna (skrivna av ett helt gäng engelsktalande experter) är ganska broschyrartade och ickeställningstagande, trots att översättaren är Kina-expert, och i fjol utgav en långtgående vidräkning med den svenska kinaforskningen.

Haraldssons En linje över Kina bygger däremot på en riktig, personlig upptäcktsresa, företagen genom stora delar av Kina per cykel.

Kineserna som människor
En kategori av böcker anlägger ett mänskligt perspektiv, även om informationsvärdet i korrespondenten Ulrika K Engströms Den harmoniska revolutionen är mycket högt: hon hittar fram till alla nivåer av samhället. Lilliiehöks Mei Wenti! Inga problem! vinner däremot  priset i kategorin dråplighet. Kulturkollisionerna ger upphov till många goda skratt.

Globaliseringen i fokus
Resten av böckerna anlägger olika perspektiv på historia och politik, de flesta med globaliseringen i fokus. Leijonhufvud och Engqvist gör i Kina: den haltande kolossen en uppdatering av sitt standardverk Kineserna.

Lindström och Wong har ett mer fackligt perspektiv och därför mer ställningstagande: Det stora sveket är nästan en pamflett, som drar retoriska poänger på parallellerna med Berlin-OS.

Och vinnaren är…
Men tävlingen har en klar segrare högst upp på prispallen.

Exambassadören (2002–2006) Börje Ljunggrens redogörelse är som ett fullmoget vin i jämförelse med de övriga (utmärkta) böckerna. Det handlar om en stilkonst som inte väjer vare sig för komplexitet eller för värderingar. De stora historiska och politiska linjerna dras upp, men snart sagt varje liten detalj är så informativ och välavvägd att marginalerna blir fulla av förstrykningar.

”Den låga inflation som vi numera är vana vid beror inte minst på att så mycket kan importeras från länder som Kina till orimligt låga priser, allt medan börsvärdena skjuter i höjden.”

Eller följande sätt att helt frankt påstå att hälsovårdens undermålighet i större delen av landet aldrig når fram till premiärministern: ”Expansionssiffrorna, och inte bristerna, hamnar på hans överlastade skrivbord.”

Målet är: engagemang
Men den djupaste läxan Ljunggren vill förmedla är att vi inte får bli rädda och vända oss bort från denna ”enpartistat i vilken mänskliga rättigheter systematiskt kränks”.

Nyckelordet är att Kina måste ”engageras”. Ett exakt uttryck, fullt av tillförsikt, som återkommer gång på gång och till slut gör även läsaren – engagerad.

Kina för nyfikna
Författare: Pekka Mykkänen.
Översättning: Johan Tell.
Förlag: Alfabeta. (Pocket).

Kinakunskap
Författare: Björn Kellgren.
Förlag: Studentlitteratur.

Kina: en upptäcktsresa i ord och bild
Översättning: Perry Johansson.
Förlag: Prisma.

En linje över Kina
Författare: Marcus Haraldsson.
Förlag: Alfabeta.

Den harmoniska revolutionen: rebeller, patrioter och vanliga kineser
Författare: Ulrika K Engström.
Förlag: Norstedts.

Mei Wenti! Inga problem! Om livet i dagens Kina
Författare: Catarina Liliehöök och Torbjörn Lodén.
Förlag: Natur och kultur (Pocket).

Babies i Beijing: smart, roligt och insiktsfullt om det nya Kina
Författare: Rachel Dewoskin.
Översättning: Jessica Hallén.
Förlag: Norstedts (Pocket).

Kinas historia
Författare: Hans Hägerdal och Ingemar Ottoson.
Förlag: Historiska Media.

Kina i globaliseringens mitt
Författare: Johan Lagerkvist.
Förlag: Bokförlaget DN.

När tusen eldar slickar himlen: Kinas väg till framtiden
Författare: Ola Wong.
Förlag: Ordfront.

Sjukt billigt: vem betalar priset för ditt extrapris?
Författare: Ola Wong, Jörgen Huitfeldt och Thelia Johnson.
Förlag: Norstedts.

Det stora sveket: den olympiska rörelsen i diktaturens tjänst
Författare: Sverker Lindström.
Förlag: Atlas.

Kina: den haltande kolossen
Författare: Göran Leijonhufvud och Agneta Engqvist.
Förlag: Natur och Kultur.

Kina – vår tids drama
Författare: Börje Ljunggren.
Förlag: Hjalmarsson & Högberg.

Läs också: John Swedenmarks recension av Sverker Lindströms bok den 14/4 2008
Läs också: Lennart Lundquists intervju med Ola Wong 11/9 2007
Läs också: Ett utdrag ur Börje Ljunggrens bok Kina – vår tids drama