SAMTIDSHISTORIA. När kulturfilosofen Peter Sloterdijk – han slog igenom som postmodern cyniker, men är nu en av samtidens bredaste tänkare – ombads att hålla ett föredrag på temat ”den gudomliga kapitalismen”, anlade han ett perspektiv 200 år framåt i tiden.

I denna backspegel kunde Singapore utnämnas till vår tids viktigaste plats. Det var där som Lee Kuan Yew (född 1923, ministerpresident 1959–1990) skapade en kapitalism utan demokrati. Han bevisade i teori och handling:

”att västerlandets övertygelse om det oskiljbara sambandet mellan kapitalistisk ekonomi och liberal demokrati är en fördom som går att vederlägga.”

Epidemin pågår
Politiken underordnas affärerna, och resultatet blir en mer eller mindre leende diktatur. Sloterdijk liknar spridningen av detta vid ett asiatiskt virus, som först kom till Kina, sen till Ryssland, och nu sticker upp även i Europa, med Berlusconi som tydligaste representant. Även Bush-administrationen har enligt Sloterdijk bortom krigsretoriken som främsta mål att skapa och upprätthålla en lycklig oligarki (ett fåmansvälde).

”I världens alla hörn har en reform påbörjats, vars mål är att bygga om samhällena i riktning mot auktoritär kapitalism – på postkommunistisk såväl som på gammeldags liberal grund.”

Vad står på spel?
Uppgiften blir därför att uppmärksamma att de kostbara frihetstraditionerna är hotade – och att verka för att rädda dem och återskapa dem.

FOTNOT: Sloterdijks föredrag ingår i konferensvolymen Der göttliche Kapitalismus = Schriftenreihe der HFG Karlsruhe, Neue Folge Bd. 1.

John Swedenmark
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören