/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/b_lejon3308.jpg
Britta Lejon, förste vice ordförande i ST, tror att även facket kan vara med och bidra till en bättre miljö. Foto: Jack Mikrut.

Drick kranvatten och ät grönsaker på lunchen. Cykla till jobbet och kopiera på båda sidor av papperet. Beskeden är raka från tjänstemannafacket ST.

ST oroar sig för klimathotet. Därför har förbundet utvecklat ett checkhäfte för klimatsmarta arbetsplatser. Chefer och anställda kan bocka av punkt för punkt allt eftersom resorna, elanvändningen, personalmatsal och fikarum blir smartare.

– FN och EU har satt klimatfrågan högt på sin dagordning. ST har som förbund sett det som viktigt att bidra i det arbetet. Genom att kritiskt granska vilken klimatpåverkan arbetsplatser har ger det oss möjlighet att tänka – och agera – på nya sätt, svarar Britta Lejon, förste vice ordförande i ST.

Kan vara med och påverka
Hon förklarar varför frågan är extra viktig för förbundets medlemmar.

– Vi vill naturligtvis medverka till en ökad medvetenhet. Men vi tror också att det finns en del att faktiskt bidra med i själva sakfrågan även med relativt enkla medel i vardagen. Dessutom är det ju så att skattemedlen (statens resurser) i framtiden ska räcka till nya behov och förväntningar. Energiförsörjningen är en av utmaningarna där.

Ska utvärderas
Hon berättar att förbundet ska följa upp arbetet med checklistan. Men vet inte när och hur det ska ske.

– Självklart skall vi utvärdera detta så småningom men jag känner inte till att vi har sagt något om när detta skall ske. Det får vi återkomma till, svarar hon LO-Tidningen.

FAKTA: Urval ur ST:s checklista

Resor

  • Beräkna vilka kostnads- och tidsbesparingar arbetsplatsen kan göra genom att ersätta vissa resor med videokonferenser och telefonmöten.
  • Fundera på vad som krävs för att du ska överge bilen till förmån för kollektiva färdmedel eller cykel. Hur kan din arbetsgivare ge dig incitament för detta?
  • Undersök vad som krävs för att inrikes flygresor i största möjliga utsträckning ska ersättas med tågresor. Kanske ska resepolicyn innehålla flygförbud till de orter dit tågresor är att föredra?
  • Ställ krav på att transporter sker med miljöcertifierade fordon, exempelvis ISO 14001, och att upphandling av transporter sker i enlighet med ideella organisationen QIII:s riktlinjer.

Elanvändning

  • Skaffa grenuttag med inbyggd strömbrytare mellan dator och vägguttag. Med en enda knapptryckning släcker du då dator, skrivare och alla tillbehör till datorn.
  • Ställ krav på att återvinningsföretag efterbehandlar pappersavfallet så att det kan återvinnas – varje kilo papper som återvinns leder till 1,5 kilo minskade utsläpp av växthusgaser.
  • Se till att kopiatorerna får dubbelsidiga utskrifter som grundinställning.

Personalmatsal och fikarum

  • Föreslå att nötköttet som serveras i personalmatsalen i viss utsträckning ersätts med annat kött eller ännu hellre vegetariska alternativ.
  • Se till att flaskdrycker i lunch- och fikarum samt vid möten ersätts med kranvatten.
  • Byt ut eventuella engångsmuggar mot porslin och glas.

Faktakälla: Fackförbundet ST

Läs också: vilka fordon som är miljögodkända