Rätt till fasta heltidsjobb är en facklig kärnfråga. Men också arbetsgivare har ekonomiska vinster att hämta på trygga anställningar.

Genom bättre koll på hur mycket de anställda verkligen jobbar kan arbetsgivare göra ekonomiska vinster. Många kommuner har stor obalans i bemanningen vilket medför höga kostnader. Mycket tid går till exempel åt till att ringa in vikarier.

Ekonomen Paula Liukkonen, forskare på Stockholms universitet, har upptäckt att offentliga arbetsplatser ofta är dåliga på att redovisa personalstatistik.

Redovisningen av personalens olika anställningsformer och hur många timmar de arbetar är ofta otydlig. Det saknas också redovisning av tidsåtgången för olika arbetsuppgifter.

– För att kunna bemanna rätt måste vi veta hur mycket tid arbetet kräver. Det är dags att komma i från klockningsspöket, säger Paula Liukkonen.

Lönsamt med heltid
Bättre redovisning och överblick skulle ge bättre ”bemanningsekonomi”, för att använda Liukkonens eget uttryck. 

För fem år sedan, 2003, gjorde fackförbundet Kommunal en förstudie i tre kommuner för att ta reda på varför de använde sig av så många deltids- och visstidsanställda. Därefter kontaktade förbundet Paula Liukkonen för att utreda frågan vidare.

Genom en ekonomisk modell visar Liukkonen att arbetsgivare har mycket att vinna på fasta heltidstjänster. Pengar finns att spara på bland annat rekrytering, annonsering, och introduktion.

Lösningen är egentligen ganska enkel, enligt Liukkonens modell.

Bättre kontroll
Viktigt är att arbetsgivaren får koll på hur mycket de anställda egentligen jobbar, och då ska verkligen all frånvaro dras av, som semester, föräldraledighet, sjukdagar.

Dessutom måste redovisning finnas över tidsåtgång för olika arbetstuppgifter. Därigenom blir personalbehovet tydligt. Och bemanningen kan planeras i ett länge perspektiv och i större utsträckning lösas med fasta heltidstjänster.

Försök i Nynäshamn
Nynäshamns kommun har sedan en tid ett projekt där de anställda som så önskar ska erbjudas heltid. Kommunen har samarbetat med Paula Liukkonen.
Hon har också varit med och utvecklat Jobbpusslet, ett projekt inom Kommunal där ett 20-tal kommuner på liknande sätt som Nynäshamn försöker att utöka antalet heltider.

Arbetsledare och arbetsplatsombud ska nu få grundläggande utbildning i företagsekonomi, som Kommunal och Paula Liukkonen ordnar tillsammans.

Ett datorprogram kommer också att finnas på Kommunals hemsida som arbetsgivare ska kunna använda sig av.

FAKTA/Fördelar med heltider

  • Lägre arbetskraftskostnader på grund av rätt bemanning.
  • Lägre utbildningskostnader på grund av stabil bemanning.
  • Lägre kostnader för personalomsättning.
  • Lägre overheadkostnader, bemanningsobalanser skapar onödiga administrativa rutiner.
  • Bättre servicekvalitet.
  • Bättre tillgänglighet i personalintensiva verksamheter.
  • Bättre säkerhet.
  • Arbetsledare kan utföra sina jobb i stället för att vara upptagna med bemanningsfrågor.

Faktakälla: Paula Liukkonen.

Läs också: artikeln "Avtal blir LO:s väg mot heltid"  2008-06-03
Läs också: artikeln "Anställda ges rätt till heltid" 2008-04-28