/media/lotidningen/media/images/bylinebilder/kommentarml.png

Större delen av semestrarna har jag de senaste åren tillbringat i Horndal, en mindre bruksort i södra Dalarna.

För tjugo år sedan var Horndal ett litet kommersiellt centrum i bygden. Det fanns flera livsmedelsbutiker, apotek, bokhandel, möbelhandel, tv-butik, färghandel, klädbutiker och många andra småaffärer.

Men strukturomvandlingen har gått hårt fram. I dag finns bara ett fåtal butiker och Apoteket kvar.

 Apoteksfilialen är liten men välsorterad och har generösa öppetider. Och skulle inte en medicin finnas i lager hämtar personalen in den med en dags varsel.

Bekanta på besök är imponerade över denna förnämliga service. Inte minst våra amerikanska vänner förundras över hur välordnat vårt apoteksväsende är.

Blir apoteksfilialerna kvar?
Kommer Horndals lilla Apotek att finnas kvar om fem år? Jag undrar det. Om socialminister Göran Hägglund får som han vill och lyckas stycka upp Apoteksbolaget lär många apoteksfilialer läggas ned på små orter.

Enligt regeringens planer ska Apoteksbolaget nästa år tvingas sälja ut ungefär hälften av sina butiker till privata läkemedelskoncerner.

Det säger sig självt att små filialer som den i Horndal då få svårt att överleva. Vem ska betala för dem?

Lönsamma Apotek ska bort
Dagens Apoteksbolag lär få svårt att göra det. Göran Hägglund vill nämligen tvinga Apoteketsbolaget att lämna ifrån sig lönsamma butiker i attraktiva affärslägen till de privata koncernerna.

Regeringens uttalade avsikt är alltså att Apoteket ska förlora butiker med stor omsättning och många kunder. Motivet sägs vara att om Apoteket tilläts behålla sina bästa butiker skulle de få en otillbörlig konkurrensfördel gentemot de privata aktörerna.

Sämre förutsättningar
För att de privata apoteken ska få en chans att etablera sig vill regeringen alltså försämra förutsättningarna för statens eget bolag att ge en god service i hela landet.

I Norge har privatiseringen av apoteken lett till att marknaden delats upp mellan tre storkoncerner. Varför dessa ska få tjäna pengar på läkemedel som till största delen betalas av staten via sjukförsäkringen är svårt att förstå.

Överkonsumtion ett problem
I alla länder är medicinskt omotiverad överkonsumtion av dyrbara läkemedel ett växande problem.

Om våra apotek tas över av storkoncerner med vinstmaximering som främsta ledstjärna kan vi räkna med att de offentliga kostnaderna för läkemedelssubventioner kommer att skena i höjden.

Visst kan staten med hjälp av övervakning försöka begränsa kostnadsexplosionen, men lätt blir det inte.

Kunnig personal
Varför överhuvudtaget ta risken? Alla undersökningar visar att svenskarna uppskattar Apoteket som det är i dag. Personalen är kunnig och hjälpsam, tillgängligheten är god och skulle verksamheten gå med överskott så går ju pengarna tillbaka till skattebetalarna.

I riksdagen har socialdemokraterna hotat med att om de vinner valet riva upp ett beslut om privatisering av apoteken. Frågan är om det går. Om de borgerliga hunnit sälja ut ett stort antal apotek kan det bli svårt att köpa tillbaka dem.

Apoteket kan räddas
Än är dock inte för sent att rädda Apoteket. Om opinionstrycket blir tillräckligt starkt måste regeringen backa. Om inte annat kan de privata spekulanterna komma att dra öronen åt sig om de inser att de efter en borgerlig valförlust riskerar att få sina tillstånd indragna.