Frustrationen har varit stor bland många som försökt ta kontakt med Försäkringskassan den senaste tiden. Vid vissa tidpunkter är telefonköerna mycket långa.

Orsakerna till de långa telefonköerna är flera, uppger Robin Lapidus, presschef på Försäkringskassan.

Många ringer
Sedan den 1 juli har nya regler för sjukpenning och intyg för vård av sjukt barn införts. Dessutom har myndigheten varit sen med utbetalningar av bostadstillägg för pensionärer och föräldrapenning.

– Det har inneburit att många har hört av sig till oss och trycket på telefonkundtjänsterna har ökat kraftigt, säger Robin Lapidus.

Telefontjänsten omorganiseras
Myndigheten håller dessutom på att omorganisera sina telefontjänster. I stället för att ha 35 telefonkundtjänster byggs en enda nationell kundtjänst upp.

Ann Persson-Grivas är chef för Försäkringskassans självbetjäning och kundcentrum.

– Det är klart att det krävs en viss intrimmning innan den nya organisationen fungerar bra, säger hon.

Väntetiderna bedömer hon ska bli normala från och med mitten av september.