Dystrare tider på arbetsmarknaden är att vänta. Färre lediga platser inrapporteras och efterfrågan på arbetskraft fortsätter att sjunka, visar Arbetsförmedlingens genomgång av arbetsmarknadsläget.

– I takt med att allt färre platser anmäls till Arbetsförmedlingen måste vi bli aktivare i vår uppsökande verksamhet och fortsätta att stärka våra kontakter med arbetsgivarna, kommenterar Lena Liljebäck, tf generaldirektör vid Arbetsförmedlingen.

Färre lediga platser
Antalet lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar i juli rasade med 31 procent. I år inrapporterades 32.000, vilket är 14.000 färre än för ett år sedan.

Handeln och finanssektorn är två sektorer som, de senaste sju månaderna, anmäler allt färre lediga platser. För servicenäringen och jord- och skogsbruket fortsätter dock efterfrågan att öka.

Fler varsel
Att arbetsmarknaden nu kyls av märks också på att antalet sommarjobb var färre. I år fick Arbetsförmedlingen in 70.000 ferieplatser, vilket är 21.000 färre än föregående år.

Även antalet varsel var högre denna juli, jämfört med föregående år. Industrin var den bransch som varslade mest.

Unga klarar sig allt bättre
Samtidigt som julisiffrorna pekar på en tuffare arbetsmarknad, ser Lena Liljebäck även positiva inslag.

Ett sådant är att arbetslösheten bland ungdomar var i juli betydligt lägre än för ett år sedan.

– I åldrarna 18 till 24 år har den minskat med 10.000 personer till 26.000. Det är också glädjande att arbetslösheten i gruppen över 55 år gått ner från 27.000 till 20.000 personer, säger hon.