/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/j_parlmer3308.jpg
 Johan Parmler.

Johan Parmler, chefsanalytiker på Svenskt Kvalitetsindex, som har kommit med årets medarbetarbarometer.

Är anställda mer missnöjda i år jämfört med tidigare?
– Det är en väldigt liten skillnad, 0,4 enheter på den skala från 0 till 100 som vi använder.

Vad överraskade dig mest i årets barometer?
– Att just landstingsanställda har blivit avsevärt mer nöjda med sitt arbete jämfört med tidigare år. Det är en statistiskt signifikant skillnad. Sådant tycker vi som jobbar med siffror är väldigt spännande.

Kan ni se vad som gjort dem mer nöjda?
– Många upplever att de har ledare som är mer tydligare än tidigare. Det finns också många som tycker att ledningen lyssnar på deras idéer. Att kreativiteten tas tillvara.

Nöjdheten bland unga har sjunkit starkt under året. Vad beror det på?
– Det kan ha att göra med att konjunkturen har blivit sämre. Vi kan också se i andra undersökningar att unga har pessimistisk syn på den ekonomiska framtiden. Det kan finnas kopplingar där.

Varför är folk mest nöjda i mellersta Norrland och norra Mellansverige, medan lägst betyg noteras för anställda i Smålandsregionen?
– Vi kan se att medarbetare i storstäder har högre krav på sitt arbete. Det kan ha att göra med prestige och status. Det påverkar troligen nöjdheten.