Företaget Stryker i Malmö slutade betala in till tjänstepensionen när en anställd var föräldraledig. Diskriminering anser Jämo, som stämt företaget till Arbetsdomstolen.

Det medicintekniska företaget Stryker AB i Malmö saknar kollektivavtal men har en egen pensionspolicy för de anställda. Att skyddet i policyn inte var lika bra, upptäckte en kvinnlig anställd när hon förra året blev gravid.

Kvinnan fick havandeskapspenning sju veckor före förlossningen och fick då inget lönetillägg från företaget. Om hon i stället hade varit sjukskriven skulle lönetillägget ha varit 400 kronor om dagen.

Förlorade 75.000
När barnet var fött och kvinnan var föräldraledig slutade företaget att betala in premien till hennes tjänstepension. Enligt jämställdhetsombudsmannen (Jämo) innebär det att kvinnan sammanlagt förlorat runt 75.000 kronor på graviditeten och ledigheten, uppger tidningen Sydsvenskan.

Jämo anser att det rör sig om både könsdiskriminering och brott mot föräldraledighetslagen, och har stämt företaget i Arbetsdomstolen. Förutom de förlorade pengarna krävs Stryker AB på ett skadestånd på 80.000 kronor. Jämo har erbjudit en förlikning, men företaget ville hellre få ett avgörande i domstolen.

– Vi vill ha en sakkunnig tolkning av den befintliga lagen. Det får vi inte med en förlikning. Vi har ett sätt att se på det och Jämo har ett annat, säger Carina Wallhoff, personalchef på Stryker AB till Sydsvenskan.

”Ingen diskriminering”
Hon säger att företaget ser pensionen som uppskjuten lön. Tjänstledighet ger ingen lön och därför betalar företaget inte heller in någon pensionspremie oavsett om det rör sig om föräldraledighet, studieledighet eller annan tjänstledighet. Carina Wallhoff tycker inte att reglerna diskriminerar kvinnor, eftersom även pappor är föräldralediga.

Trots att bara kvinnor kan få havandeskapspenning tycker hon heller att det är diskriminering att inte betala samma tillägg som vid sjukdom.

– Havandeskap är ingen sjukdom. I så fall skulle man ha varit sjukskriven, säger hon.

Arbetsdomstolen får nu avgöra ärendet som ska upp till prövning i slutet av oktober.