Det handlar om att legitimera en politisk spaning som allaredan bedrivs, för att fynden sen vid behov ska kunna åberopas som underlag för åtal, yrkesförbud, utvisningar etc. Men vem är beställaren?

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn