S-riksdagsledamöterna Luciano Astudillo och Sven-Erik Österberg presenterade i somras en skiss till en reformerad a-kassa.

De slog fast att en ny s-regering kraftigt ska minska egenavgifterna och höja taken i försäkringen så att 80 procent av alla löntagare får ett inkomstskydd som motsvarar 80 procent av lönen.

Förslaget är bra och i linje med socialdemokraternas tidigare utfästelser. Mer tvivelaktigt är att de båda också ställer frågan om partiet kan tänka sig en bortre parantes i försäkringen.

Långa arbetslöshetsperioder är aldrig bra. Men det problemet löses inte med en bortre parantes utan med att långtidsarbetslösa erbjuds utbildning eller någon form av beredskapsarbete till avtalsenlig lön.