Den europeiska centralbanken, liksom den brittiska, lämnade räntorna oförändrade vid sina möten i dag, torsdag. Oron för den avtagande tillväxten har vägt tyngre än inflationen som i euroområdet är rekordhög.

Trots rekordhög inflation på 4,1 procent i euroområdet i juli så beslöt den europeiska centralbanken ECB att lämna styrräntan oförändrad på 4,25 procent.

I går kom USA:s centralbank Federal Reserve med samma besked. Räntan på 2 procent lämnades oförändrad. I dag hade turen kommit till de båda centralbankerna i Frankfurt och i London att komma med samma besked.

I Storbritannien ligger räntan på 5 procent och i euroområdet på 4,25. Senast i början på juli höjde ECB räntan med 0.25 procent.

Den höga inflationen som främst beror på högre mat- och energipriser har den här gången inte fått centralbankerna att höja räntan.

Alla tecken på att tillväxten mattas av samt oron på bostadsmarknaderna har fått centralbankerna att låta räntan ligga kvar orörd, trots att inflationsmålen överskrids.