Fackliga centralorganisationen Cosatus endagsstrejk mot höjda priser på el, bränslen och livsmedel lamslog Sydafrika i dag, onsdag. Ökade kostnader hotar jobben, varnade facket.

Stora industrier och gruvor samt de allmänna kommunikationerna drabbades av strejken.

Stigande elpriser innebär att arbetstillfällen försvinner, varnar Cosatu med cirka två miljoner medlemmar. Över hela Sydafrika har produktionen legat nere. Människor har stannat hemma från skolor och arbeten för att bussar och tåg stått stilla.

Gruvarbetarnas strejk var extra kännbar för landets ekonomi eftersom gruvnäringen är själva ryggraden.

Cosatus protest riktar sig främst mot att det dominerande statliga energibolaget Eskom höjt elpriset kraftigt. Företagen måste samtidigt klara ökade bränsle- och räntekostnader. Det kan innebära nedläggningar och uppsägningar som drabbar sydafrikanska arbetare hårt, enligt Cosatu.

Bristen på el, anser Cosatu, har drivit upp priset. Den bristen beror på att regeringen inte investerat i elförsörjningen för att den varit ”upptagen av sina planer på privatiseringar”. Dessa misstag ska inte arbetarna betala för, betonar Cosatu på hemsidan.

Eskom levererar 95 procent av elen i Sydafrika.