KONFERENSRAPPORT. WALTIC var en synnerligen lyckad konferens för översättare och författare från hela världen. Stipendier gjorde det möjligt för viktiga personer från intressanta länder att komma till Stockholm och under tre dar runt halvårsskiftet diskutera yttrandefrihet, läskunnighet och upphovsrätt.

Den stora poängen var att samtalet pågick på så många nivåer; från de tjusiga högtidstalen – av storheter som Mia Couto, Nawal el-Sadawi, Philip Pullman. Herta Müller – via teoretiska begreppsfäktningar av ledande postkoloniala forskare, t ex Gayatri Spivak – ner till praktiska redogörelser för enträgna, småskaliga projekt.

Inga moraliska föredömen
Plus alla författare som var så klara över vilken politisk roll de spelade i hemlandet – vilka krafter deras skrivande hade emot sig.
Ta en i högen, lagom berömd och ännu ej översatt till svenska: filosofen och författaren Türker Armaner, som glasklart redogjorde för sin dagliga kamp mot det underförstådda nationalistiska uppdraget att ”skapa goda medborgare”. Istället använder han fiktionen för att skapa ”andra möjliga världar”.

Kjell Hanseklint från IF Metall presenterade projektet Läs för mig pappa bland ett gäng besläktade eldsjälar från hela världen, som lyckats att med tillgängliga medel driva handfasta projekt för ökad läskunnighet, i förlängningen ökad demokrati.

Till exempel Rädda Barnens läsprojekt i det splittrade Elfenbenskusten. Barnen har knappt sett en bok. Men tanken är att läsglädjen ska ge läsvana som i sin tur ifrågasätter det hierarkiska tänkandet, så att man lär sig diskutera problem istället för att kriga.

Allt hänger ju ihop
Jag kan bara säga så här om hela konferensen: Mats Söderlund och de andra som sjösatt det hela har visat en väg för att återge litteraturen dess riktning och mening. Poetens ensamma kamp för litterär förnyelse kan och bör hänga samman med mer grundläggande kamper runtom i världen för att ”bygga en läskunnig omgivning”.

Läs också: WALTICs hemsida