Hundratals visstidsanställda i privata vårdbolag har inte fått de engångsbelopp som ingick i Kommunals avtal med Vårdföretagarna. Facket stämmer 19 företag inför Arbetsdomstolen.

I förra årets avtalsrörelse tecknade Kommunal och arbetsgivarna i Vårdföretagarna ett treårigt avtal som bland annat innehöll löneökningar i form av två engångsbelopp. För perioden den 1 juli till 30 september 2007 skulle 1.800 kronor betalas ut till de anställda och den sista mars i år skulle 3.600 kronor betalas ut.

Men de visstidsanställda i de privata vårdbolagen fick aldrig några pengar.

Grundlurade
– Vi känner oss grundlurade av Vårdföretagarna. Från att ha sagt att vi var överens om att det gäller visstidsanställda, så säger de nu att det aldrig har varit deras avsikt, säger Liza di Paolo Sandberg, ombudsman på Kommunal, i en kommentar på förbundets hemsida.

Hon anser att det är självklart att avtalet gäller alla anställda, även om det inte uttryckligen står det i avtalstexten.

– Vi hade aldrig skrivit på avtalet om det inte hade inkluderat visstidsanställda.

Arbetsgivarna hävdar däremot att engångsbeloppen i avtalet bara gäller de fast anställda. För att avgöra frågan har facket stämt sammanlagt 19 vårdföretag, bland andra Attendo Care och Carema inför Arbetsdomstolen.

Diskriminering
Kommunal anser att företagen inte bara bryter mot avtalets intentioner utan också mot förbudet att diskriminera deltidsanställda och tidsbegränsat anställda.

Vårdföretagarna som ingår i arbetsgivarorganisationen Almega har fram till den 25 augusti på sig att skriva ett svaromål till på stämningsansökningarna.

Almegas jurist Lars Bäckström vill inte kommentera stämningarna förrän organisationen har gett sitt svar till domstolen.