Kompetenskonton avskaffades för fyra år sedan. I dag, tisdag, kräver kd-ledaren och TCO-ordföranden skatteavdragen åter.

Göran Hägglund och Sture Nordh driver sin linje i en debattartikel i Dagens Nyheter. Motivet är att göra det förmånligt för enskilda att sätta av pengar till framtida utbildning.

Kompetenskonton infördes av socialdemokraterna 2000. Fyra år senare avskaffade s-regeringen kontona som gjorde det möjligt för en anställd att dra av på skatten för de pengar som han eller hon sparade till en framtida utbildning. I modellen ingick också att arbetsgivaren satte in ett lika stort belopp på den anställdas konto.

Förutsättningarna på arbetsmarknaden har ändrats sedan kontona avskaffades, skriver Hägglund och Nordh. Kraven på kompetens är högre och en undersökning som TCO gjorde för några år sedan visade att hela 44 procent av dem som är mellan 30 och 44 år tror sig behöva en framtida högskoleutbildning.

Med kompetenssparkonton modell kd-TCO  skulle människor återigen kunna sätta av pengar för framtida utbildningar – och få en skattesubvention. Arbetsgivaren skulle också kunna bidra ekonomiskt.

Individen skulle sedan själv få avgöra vilken utbildning pengarna ska användas till. Den behöver inte vara kopplad till den egna branschen.

Med de tidigare s-kontona måste den anställda vara överens med sin arbetsgivare om vilken utbildning pengarna skulle gå till.