Omkring 20.000 sjukskrivna förlorar rätten till sjukpenning och blir utförsäkrade från sjukförsäkringen om ett och ett halvt år, enligt en prognos från Försäkringskassan.

I dag har runt 60.000 sjukskrivna förlängd sjukpenning. I januari 2010 passerar de den nya maxgränsen på 550 dagar och förlorar därmed rätten till sjukförsäkring. Enligt Försäkringskassans beräkningar kommer två tredjedelar av dem att ha gått i pension eller börjat arbeta igen innan de når tidsgränsen. Resten, runt 20.000 personer, riskerar att bli utförsäkrade.

– Det är dubbelt så många som i tidigare prognoser. Vi vet ännu inte vad som händer med dem, säger Magdalena Brasch, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan, till TT.

Färre förtidspensionärer
Anledningen till att fler än väntat riskerar utförsäkring är att allt färre beviljas sjukersättning, tidigare förtidspension, vilket varit ett uttalat mål för regeringen. Det finns en liten möjlighet till fortsatt sjukpenning även efter 550 dagar men då ska det finnas ”synnerliga skäl” och Försäkringskassan har kritiserats för sina hårda bedömningar.

Veronica Palm (s), vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, ser den hotande utförsäkringen som ett brott mot den svenska välfärdstraditionen.

– Nu försäkrar man ut människor som ställs helt utanför vilket inte gör dem friskare. De här människorna kommer att tvingas till kön vid socialbidragskontoren vilket gör att det blir dyrare för kommunerna, säger hon, till TT.

Socialbidrag eller jobb
Att många skulle bli beroende av socialbidrag tror dock inte Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m). De allra flesta får antingen sjukersättning, om de är så sjuka att de inte kan arbeta alls, eller hjälp av arbetsförmedlingen att hitta ett arbete som de klarar av, säger hon.

Vad som händer med dem som är för friska för sjukersättning men för sjuka för arbete är dock inte klart ännu. Regeringen för samtal med Sveriges Kommuner och Landsting för att hitta en lösning med rehabilitering och utbildning, och ett förslag väntas under hösten.

FAKTA: Så funkar nya reglerna
• Sjukpenning på 80 procent lämnas i högst ett år. Efter 90 dagar dras pengarna in om den sjuka kan utföra något som helst arbete hos sin arbetsgivare. Efter ett halvår prövas om den sjuka kan klara något annat jobb på hela arbetsmarknaden.
• Den som fortfarande är sjuk efter ett år kan antingen ansöka om "förlängd sjukpenning" eller "fortsatt sjukpenning".
• Förlängd sjukpenning är 75 procent av den sjukpenningsgrundande inkomsten. Den gäller i högst 550 dagar.
• Fortsatt sjukpenning förutsätter att arbetsförmågan är nedsatt på grund av mycket allvarlig sjukdom. Den är inte tidsbegränsad, ersättningsnivån är 80 procent.