Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,7 procent andra kvartalet i år jämfört med motsvarande period förra året. Det var betydligt sämre än ekonomernas prognos.

SCB kom i dag, fredag, med statistik som visar att utvecklingstakten i svensk ekonomi är nere på samma låga nivå som under 2001. Det året ökade tillväxten med 1,2 procent.

”Men om man tittar på första helåret i sin helhet och korrigerar för helgdagar är tillväxten 1,8 procent”, säger Jan Häggström, Handelsbankens chefsekonom till TT.

Också 1,8 procent är emellertid för lågt. Ekonomin behöver växa med 2,5 procent för att arbetslösheten inte ska stiga, enligt Jan Häggström.

Han anser att dagens BNP-siffra öppnar för ett intressant Riksbanksmöte i september. Det mest troliga scenariot är att den halvprocentiga höjning som Riksbanken flaggat för bara blir en kvarts procent.

Allt tyder på att arbetslösheten kommer att stiga, bedömer en kritisk Thomas Östros, socialdemokraternas ekonomiska talesman.

Finansminister Anders Borg har hittills viftat bort alla oro för tillväxten. Nu måste regeringen vidta åtgärder för att öka investeringar  i infrastruktur, forskning och utbildning, anser Thomas Östros i ett uttalande till TT.