En facklig kärnfråga är att jobba mot diskriminering. Men det tar tid innan förändringen märks.

För att få öppna arbetsplatser handlar det om att bråka med heteronormen . De fackliga centralorganisationerna håller på att ändra kursen på skutan. Men det kommer att ta tid innan förändringen märks.

Det var slutsatsen av en diskussion under rubriken Facket och heteronormen  i Kulturhuset under Pridefestivalen. I panelen satt Ulla Lindqvist, andre ordförande i LO, Anna Ekström, ordförande i Saco och Eva Nordmark, ordförande i SKTF.

Facklig princip
– Ett av Saco:s viktigaste mål är att utbildning ska löna sig. Så när någon med bra utbildning inte belönas på grund av diskriminerande skäl så är det vår uppgift som organisation att agera. Det är en viktig facklig princip, sa Anna Ekström.

– Det är en facklig kärnfråga att jobba mot diskriminering. Ska vi klara vårt uppdrag så måste vi ta frågeställningen på allvar, sa Ulla Lindqvist.

Utbildning viktig
Utbildning av förtroendevalda är en viktig princip för alla tre arbetstagarparter. Det är där som det måste börja. Samtidigt finns det ett mått av självkritik. Det handlar om hur utbildningsmaterial ser ut i dag. Ett utbildningsmaterial som fortfarande kan ha den klassiska kärnfamiljen man/kvinna och barn som utgångspunkt.

– Vi har tagit fram en facklig policy mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Så vi jobbar med frågan. Men det finns alltid anledning att se över hur vårt utbildningsmaterial ser ut, sa Ulla Lindqvist.

Arbeta sig nedåt
Eva Nordmark var också inne på att det handlar om att börja på toppen för att arbeta sig nedåt. På frågan om SKTF-kansliet är en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och öppna i sina olika identiteter så var hon rätt säker på det.

– Fast det går aldrig att vara säker på om det helt och hållet är så att vi lever som vi lär. Som med alla diskrimineringsfrågor så handlar det om att jobba med frågan hela tiden, sa hon.

Anna Ekström var inne på samma linje:

– Jag ser vår arbetsplats som en öppen arbetsplats. Men när jag hade jobbat ungefär ett halvår på Saco så var det en anställd hos oss som berättade för mig att han var gay. Och efter ytterligare ett halvår berättade han om det för hela kontoret. Det visar hur svår frågan är, sa hon.

Öppnare arbetsplatser
Att det blir allt öppnare arbetsplatser. Det var alla överens om. Men att det samtidigt är långt kvar var samtidigt den nedslående erfarenheten.

– Det som ändå är optimistiskt är att alla våra förbund tillsammans med Saco och TCO är överens om att diskrimineringsfrågan är prioriterad. Jag ser därför att det kan komma hända mycket framöver. Vi tar alla problemet på största allvar, sa Ulla Lindqvist från LO.