Parterna i den tyska flygkonflikten har kommit överens. Facket Verdi krävde 9,8 procents löneökning i ettårigt avtal men nådde inte ända fram.

Lufthansa och Verdi har i dag, fredag, hittat en kompromiss som ger nytt avtal för i första hand de markanställda.

Lufthansa erbjöd när strejken bröt ut för fem dagar sedan 6,7 procents löneökning i ett 21 månader långt avtal. Kompromissen blev 7,4 procent plus ett engångsbelopp som Verdi värderar till 1,5 procent.

Jämfört med kravet på 9,8 procents löneökning i ettårigt avtal så har Verdi backat med flera procentenheter. Enligt Lufthansa ger det nya avtalet en löneökning på 4,2 procent på årsbasis,  skriver Focus.

För kabinpersonalen är läger mer komplicerat eftersom mer än hälften av dem är med i ett annat fack, UFO, vars avtal med Lufthansa går ut vid årsskiftet.

UFO accepterar inte dagens uppgörelse och Lufthansa kan inte föra över avtalet med Verdi på UFO:s medlemmar.

Olöst är också konflikten med piloterna på Lufthansas dotterbolag Eurowings och Cityline.