Kvinnor, de som har minijobb och invånarna i östra Tyskland är förlorare när 200.000 arbetsplatser försvinner. En lagstadgad minimilön hotar jobben, enligt ny studie. Men så blev det inte i Storbritannien, enligt facken.

Forskningsinstitutet DIW visar i en ny studie att runt 200.000 arbetsplatser inte klarar att betala en minimilön på cirka 72 kronor i timmen (7,50 euro).

DIW är mer försiktig än ett par andra forskningsinstitut som angett att en miljon arbetsplatser är i fara.

De svaga på arbetsmarknaden som skulle bli vinnarna om Tyskland inför en lagstadgad minimilön kan istället bli de stora förlorarna, enligt DIW:s studie.

De fackliga organisationerna, socialdemokraterna och vänstern propagerar för en minimilön som ska gälla i hela Tyskland på 7,50 euro. Enligt facken innebär en lag att lönerna höjs för åtta procent av de anställda i västra Tyskland och för 17 procent i den östra delen, enligt tyska Focus.

Att många företag inte klarar en sådan löneökning är skrämselpropaganda, enligt facken som hänvisar till erfarenheterna från Storbritannien där införandet av en minimilön i lag inte fått företag på fall. Istället har arbetstillfällena blivit fler.

Kravet på en lagstadgad minimilön är politiskt het och väntas bli en stor fråga vid nästa val till tyska parlamentet, förbundsdagen.