Överskottet för 2008  beräknas till 163 miljarder kronor. Det är en uppskrivning med 36 miljarder sedan senaste prognosen, och det största som någonsin uppmätts.

30 miljarder kommer enligt Riksgälden från den försäljning av det statliga fastighetsbolaget Vasakronan, som Riksgälden tror ska säljas redan i år.

Övriga 6 miljarder kommer från att försäljning av Vin & Sprit ger mer än man tidigare räknat med.

Försämrat ersättningssystem
Vid sidan av bolagsförsäljning består överskottet av att regeringen försämrat sjukförsäkringssystemet, vilket ger lägre utgifter och därmed större överskott för staten.

Till detta kommer att 2008 fortfarande tillhör en högkonjunktur, må vara i slutet av en högkonjunktur, vilket ändå gör att skatteinkomsterna blir högre än normalt.

– Det handlar främst om tre poster: lägre kostnader i socialförsäkringarna, högre skatteintäkter och att vi nu räknar med att Vasakronan kommer att säljas, säger Riksgäldschef Bo Lundgren.

Statsskulden minskar
Försäljningar och försämring av ersättningssystemen gör alltså staten rikare, trots de skattesänkningar som ingår i jobbavdraget.
Dessa pengar ska enligt regeringen användas till att betala av på statsskulden.

Enligt Riksgäldens prognos kommer statskulden 2008 därmed att var nere i 32 procent av Bruttonationalprodukten (BNP), och sjunka ytterligare 2009 till 28 procent, vilket är det lägsta på 30 år och internationellt på en mycket låg nivå.

Även en ganska stark borgerlig opinion har aviserat att de anser att pengarna från bolagsförsäljningarna därmed används fel, och de ser hellre att pengarna går till infrastruktursatsningar inom Sverige.

Kommande avmattning
2009 mattas konjunkturen ordentligt, enligt Riskgäldens prognos, och överskottet i statens budget halveras till 83 miljarder kronor.

Det är ändå en uppskrivning också det av tidigare prognoser, främst på grund av att de nya reglerna i sjukförsäkringen ger lägre utgifter för staten.