Nekade till uttag av föräldraförsäkringen. Hot om omplacering. Sämre löneutveckling. Utebliven bonus. Samt kränkningar på grund av föräldraledighet. Listan är lång i den anmälan om diskriminering som den tidigare byggledaren på Myresjöhus har skrivit.

Problemen uppstod kort efter att byggledaren anställdes våren 2005 och fram till dess att han fick ett nytt jobb 2007.

Pappaledighet på heltid kunde chefen inte tänka sig, enligt byggledaren. Deltid däremot, ”om jag inte återkommer om till exempel ett år och begär att vara pappaledig en gång till”, skriver han i anmälan.

Flera barn
I samband med sin föräldraledighet, som han tagit ut i omgångar för flera barn, upplever han sig diskriminerad.

Han får inte del av den bonus som han tycker sig ha rätt till. Enligt honom beror det på att han inte kunnat närvara på heltid eller under projektens hela gång.

Han anser också att han fått lägre lönepåslag än sina kolleger och uppger att han fått motiveringen att han varit pappaledig och har mer att bevisa. Kolleger talar nedsättande om honom.

Jämo sa nej
Anmälan skickades till Jämställdhetsombudsmannen, men eftersom myndigheten bara driver fall för personer som inte är fackligt anslutna, sändes anmälan tillbaka till fackförbundet, som nu är Unionen.

Företaget vill inte kommentera ärendet innan de förhandlingar som påbörjats är avslutade. Personalchefen Ingela Martinsson har förhoppningar om att ärendet kan avslutas i dag, fredag.