Antalet utförsäkrade från a-kassan har ökat kraftigt sedan möjligheten att få förlängd a-kasseperiod togs bort för ett år sedan. Sista halvåret förra året blev mer än dubbelt så många utförsäkrade jämfört med samma period 2006.

Under sista halvåret 2007 utförsäkrades 2 594 personer från arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att deras a-kasseperiod tog slut utan att de fått jobb och att de inte heller hade rätt till en ny ersättningsperiod. Under samma period 2006 utförsäkrades mindre än hälften så många, 1162 personer.

– Trenden är tydlig. Sedan möjligheten att få förlängd ersättning togs bort vid halvårsskiftet 2007 har gruppen utförsäkrade ökat kraftigt, säger Bo Lundgren, tillsynschef på IAF som är tillsynsmyndighet för arbetslöshetsförsäkringen.

Nya regler
Den 1 juli förra året begränsades möjligheten att få a-kassa till 300 dagar. Bara de som har barn under 18 år kan nu få förlängd a-kassa och då till maximalt 450 dagar. Samtidigt ersattes den tidigare aktivitetsgarantin med en ny jobb- och utvecklingsgaranti.

– Att möjligheten till förlängning togs bort gör att fler måste erbjudas att få plats i garantin och det verkar som om arbetsförmedlingen inte hunnit med. Det är väl grus i maskineriet till en början, säger Bo Lundgren.

Han tillägger att en del av de utförsäkrade också kan ha erbjudits plats i garantin men tackat nej. Att den gruppen skulle förklara hela ökningen är dock inte troligt, säger han.

Resursfråga
Det tror inte heller Dan Andersson, chefsekonom på LO. Han säger att det snarare är en resursfråga.

– Vi såg redan före reformen att regeringen inte tänkte anslå tillräckligt mycket pengar till arbetsmarknadsåtgärder för att det skulle fungera, säger han.

Han är kritisk till allt fler utförsäkras och säger att det är olyckligt av flera anledningar.

Drivs till fattigdom
– Människor drivs till fattigdom och tvingas ta jobb till låga löner, vilket inte är bra varken ur ett individuellt eller fackligt perspektiv. Dessutom sker en överskjutning av ansvaret från staten till kommunerna som beviljar försörjningsstöd och det är kränkande för individerna.

Även antalet personer som fick slut på sin a-kasseperiod, men som slutade vara arbetssökande kort därefter på grund av jobb, arbetsmarknadsåtgärder eller sjukdom ökade kraftigt i slutet av förra året. Under det sista kvartalet var det 1 933 personer som precis klarade sig från utförsäkring.

Bara 80 fick jobb
Av dem var det dock bara 80 som fick jobb. De allra flesta, 1 580 personer, påbörjade någon form av arbetsmarknadsprogram och 1 487 av dem gick in i jobb- och utvecklingsgarantin.