Större lönespridning, sänkta lägstalöner och moderniserade kollektivavtal.

Det efterlyser Teknikföretagen i en rapport där de presenterar ett smörgåsbord av åtgärder som enligt dem ska få fart på industrin.

Ekonomerna på Teknikföretagen, med 3.400 medlemmar och 300.000 anställda, är medvetna om att rapporten inte innehåller något nytt – men att inflationsvågen som sveper över landet aktualiserat kraven.

Lönespridningen är för liten i Sverige. Företagen måste ges möjligheten att premiera duktiga och produktiva medarbetare, menar Teknikföretagen.

Den senaste tidens satsningar på att höja lägstalönerna är inte bra för sysselsättningen, den driver inflationen och är orättvisa mot de anställda.

Kostnaderna i Sverige ska jämföras med kostnaderna i Kina

Föra överraskande menar Teknikföretagen att den svenska arbetsmarknaden är allt för reglerad.

Arbetskraftskostnaderna är för höga i Sverige och bör till exempel jämföras med de i Kina och Indien som är en femtondel respektive en tjugondel av våra.

Sänkta arbetsgivaravgifter för alla

Sänkningen av arbetsgivaravgiften skall vara generell menar ekonomerna i Teknikföretagen. Centerledaren Maud Olofssons förslag om att rikta en sänkning av arbetsgivaravgiften till små företag med färre än fem anställda, tycker man inte om.

– Regeringen får ett dåligt betyg över lag. Man går runt problemen och försöker med riktade subventioner, sammanfattade Robert Tenselius, ekonom på Teknikföretagen när rapporten presenterades.

Teknikföretagen vill också ha så kallade öppningsklausuler i kollektivavtalen. Modellen kommer från Tyskland och ger parterna lokalt större möjligheter att anpassa sig till förhållandena vid varje enskilt företag.