Sitter på Folkets Hus i Stockholm på min första LO-kongress och försöker att samla intryck.

Jag konstaterar ganska snabbt att jag är omringad av mestadels gubbar och åter gubbar. Och dessutom är de flesta av gubbarna ”white heads”. White heads tänker ni, vad är det? Jo, det är vad man också brukar säja med ett finare uttryck – ”grå tinningars charm”.

Inget fel i det kanske, men när jag i foajén får frågan: ”hur gör man för att få den fackliga verksamheten roligare?”. Då inser jag att jag bara känner mig tom och frågandes. Jag har själv inget bra svar.

Hur ska vi kunna förändra och göra allt roligare när vi har svårt att få liv i debatten?

Vi måste få in fler unga och fler kvinnor

Jag antar att många av kongressdelegaterna har suttit i många år och troligen inte vill viga sin plats till nytänkande människor som befinner sig mitt i, eller tidigt i livet.

Det är nödvändigt att få in ungdomar och kvinnor annars så kommer det inte att hända mycket, vilket leder till att ”blomman” sakta kommer att vissna och dö.

En annan sak som jag reflekterar över är att man till alla kongressdelegater delat ut tonvis med kongressmaterial i pappersform. Var är LO:s miljötänk?    

Under kongressen tänker jag tillbaka på mitt första Musikerförbundsmöte – där jag fick lära mig vad det är vi jobbar med, genom uppmaningen: ”Gunnel det är politik!”

Musikerna är med i matchen

Och jag försökte då förstå vad de menade, utan framgång. Men har polletten trillat ned, och nu inser jag att det mesta i livet faktiskt kan vara politik. Problemet är att just ordet politik är tråkigt och urholkat (det kommer nog att dröja länge innan jag själv anser att musik är politik). Nej, fram med ett nytt ord! Det kanske finns något passande ord att låna från ”Rinkebysvenskan”.

Efter att ha suttit här i fyra dagar så kan jag i alla fall konstatera att vi är med i matchen när LO uppmanar till ett tätare samarbete med TCO. Vi har redan skapat ett gott samarbete med Sveriges yrkesmusikerförbund (Symf) så där är vi redan med.

LO vill också utveckla ett tätare samarbete mellan förbunden och a-kassorna. Där är vi också steget före genom att vi i juni inledde ett medlemsvärvarprojekt tillsammans med A-kassan. Det känns bra.

Vi måste jobba tillsammans för att bli starkare. För om inte vi – som är ett musiker- och artistförbund – kan göra fackets arbete roligare… vem ska då kunna göra det?

Glöm dina sorger i dag – för i morgon kommer det nya!

Gunnel Persson
Musikerförbundet