I World Economic Forums (WEF) rankningssystem hamnar Sverge trea i konsten att tillåta fri handel.

I rankningssystemet tar man dock bara hänsyn till allt som kan påverka handeln.

Alla hinder, vare sig det tar för lång tid för en myndighet att svara eller regelrätta tullar som förhindrar att varor förs över gränserna, ger minuspoäng.

Allt som får handeln att rulla, som bra vägar, ger pluspoäng.

Norden bland de bästa
Och Sverige hamnar alltså på en hedrande tredjeplats efter Hong Kong och Singapore. Även Norge, Danmark och Finland befinner sig bland topp tio medan USA hamnar först på fjortonde plats.

På Sveriges plussida finns en stark förmåga att ta tillvara teknisk utveckling. Här finns också en bred internationell marknad, knappt några tullar, en effektiv och snabb tullmyndighet och bra kontroll och spårningssystem för det gods som forslas genom Sverige.

Men det finns också några områden där Sverige ligger förhållandevis lågt, strax under snittet, och på två av dessa syns konsekvensen i World Economic Forums rankning: De ger minuspoäng för faktorer som hindrar eller försvårar fri handel men väger inte in orsakerna till dem.

Kontroller ger minuspoäng
Så hamnar till exempel ”handelsbarriärer på annat sätt än med tullar” på Sveriges minuskonto. Med det menas att det finns restriktioner om införsel av farligt gods och kontroll av de varor som forslas in i Sverige som, enligt WEF:s logik, stoppar upp handeln och därmed innebär ett handelshinder.

Striderna om under vilka villkor utländsk arbetskraft ska få jobba i Sverige avspeglar sig också och Sverige har fått förhållandevis låga poäng i ämnet ”möjlighet att hyra in utländsk personal”. Här hamnar vi på plats 65 av de 118 länder som studerats.