Nio av tio säsongsarbetare får jobb också nästa säsong. Många har anpassat sitt liv efter detta och till a-kassa resten av året, enligt en rapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Bara en tredjedel av de säsongsarbetare som ingår i undersökningen har sökt andra jobb. Också arbetsgivarna är nöjda så länge tillgången på arbetskraft är god. Rapporten drar slutsatsen att säsongsarbetarna blir passiva i sitt arbetssökande och att Arbetsförmedlingen inte heller lyckats förändra detta.

Dan Persson på Skogs- och Träfacket anser att uppgifterna är anmärkningsvärda.

– De borde åtminstone få erbjudande om kompetensutveckling, om det nu inte finns några jobb att söka, säger han.

Han är ansvarig för skogsavtalen, det område där förbundets medlemmar har mest säsongsanställningar.

– Det är väldigt många som blir fast i säsongsarbete för att arbetsgivare inte vill fastanställa. Arbetsgivarna nyttjar lagens råmärken så långt det går, säger han.

Skogsjobb på sommaren – turism och bilprovning på vintern

Men motståndet finns också hos anställda. Försök till kombinationsarbete har gjorts i Västerbotten, där skogsjobb under sommaren kombinerades med arbete inom turism och bilprovning vintertid. Det föll inte så väl ut.

– Många stannar hellre kvar i sin bransch. Det är en liten barriär att gå över om man ska börja på något nytt jobb, säger han.

Enligt IAF hade 72 procent av de säsongsarbetande redan löfte om fortsatt arbete nästa år och var därmed mindre benägna att söka nya jobb innan dess.

”Det är av central betydelse att Arbetsförmedlingen tillämpar regelverket korrekt” står det i rapporten. Men kontrollrutinerna var inte inte anpassade för denna grupp, ofta hade den arbetssökande redan börjat jobb igen innan förmedlingen utförde någon kontroll.

Nästan hälften av de handlingsplaner som upprättats har inte följts upp. Hälften av de undersökta säsongsarbetarna hade inte fått någon anvisning till att söka jobb trots att de varit delvis arbetslösa under tre och ett halvt år.

Säsongsarbetare ska utbildas och få dubbel kompentens

IAF skriver också att enskilda fackliga företrädare inte har förståelse för att a-kassans regler är lika för säsongsanställda som för andra.

I rapporten efterlyses en snabbare och effektivare process. Utbildning för dubbel kompetens, samutnyttjande mellan arbetsgivare och ökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna är förslag på lösningar.

Två grupper är centrala i rapporten, anläggningsarbetare och park- och trädgårdsarbetare, men också ett stort antal andra branscher har behov av säsongsarbetare.