Mer än var tredje statligt anställd man jobbar övertid varje vecka, men bara drygt hälften får ersättning för övertiden, enligt en arbetsmiljöundersökning som fackförbundet ST, låtit SCB genomföra.

Den vanligaste anledningen till övertidsarbete för statligt anställda är att jobbet kräver det. En annan anledning är att arbetskamraterna skulle bli lidande och få mer att göra om man inte jobbar över själv.

37 procent av männen jobbar över varje vecka, men bara drygt hälften, 57 procent, får ersättning för arbetet i form av pengar eller ledig tid. De övriga jobbar gratis.

Undersökningen visar att de flesta som inte begär ersättning avstår för att de tror att arbetsgivaren inte har råd att betala övertidsersättning. Många anger också att det inte är någon idé att begära ersättning eftersom de ändå inte skulle få någon.

– Det är helt galet. Statsanställda är väldigt lojala och vill göra ett bra jobb, och det är illa att arbetsgivarna missbrukar det. När budgetarna ständigt dras ner får de anställda ännu mer jobb och det är svårt för enskilda att sätta gränser och kräva betalt för sitt arbete, säger Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST.

Krav på betalning påverkar karriären negativt

Var femte statsanställd tror också att det skulle påverka deras löneutveckling och karriärmöjlighet negativt om de begärde ersättning för övertiden.

– Det är ett väldigt oroande tecken. Ska man göra karriär gäller det att jobba som katten och inte kräva nåt för det, och absolut inte framföra någon kritik. Många vittnar om att det blivit lägre i tak på statliga arbetsplatser och det är allvarligt, säger Annette Carnhede, och tillägger att det kan bli svårt för staten att rekrytera medarbetare om inte den negativa bilden förändras.

Färre kvinnor jobbar över – och av dem får fler betalt

Bland de statligt anställda kvinnorna är det 28 procent som jobbar över varje vecka och 70 procent av dem får ersättning för övertiden. Den stora skillnaden mellan könen beror enligt Annette Carnhede på att män och kvinnor har olika arbetsuppgifter och befattningar.

– Det är välkänt att det är ojämställt inom staten. Det är män som har de högre befattningarna och gör karriär och det syns i siffrorna, säger hon.

Arbetsmiljöundersökning bygger på enkätsvar från drygt 3.000 medlemmar i fackförbundet ST.