Regeringens förslag till begränsad fastighetsskatt ger plus för pensionärer med låg inkomst, men inte för andra som tjänar lika dåligt.

Regeringens proposition innebär att pensionärer över 65 år och de som under året fått sjuk- eller aktivitetsersättning inte ska behöva betala mer än 4 procent av inkomsten i fastighetsskatt.

Cirka 51 000 pensionärer kommer att få lägre fastighetsskatt på grund av denna begränsningsregel.

Men Marie Engström, vänsterpartiet, har låtit Riksdagens utredningstjänst räkna fram att ytterligare 59 000 fastighetsägare har lika låga inkomster. Men de får ingen lindring eftersom de inte är pensionärer.

– Ska man ha en begränsningsregel ska den naturligtvis omfatta alla med samma låga inkomst, och inte diskvalificera olika grupper.

– Häromdagen presenterade LO-ekonomerna en rapport som visade att ensamma mödrar med barn fått den lägsta standardhöjningen. Dessa kvinnor omfattas inte av begränsningsregeln trots låga inkomster. Det är generellt fel att ställa grupper mot varandra.

– Begränsningsregeln ska vara generell och gälla alla, som den var tidigare innan borgarna avskaffade den, säger Marie Engström.

Regeringens proposition behandlas under hösten.