– Vad var det som inte blev som vi ville?

Med den något självkritiska och retoriska frågan avslutade socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin ett seminarium om den låginkomstutredning som Arbetarrörelsens ekonomiska råd just publicerat.

Enligt rapporten, som presenterades i början veckan, ökar klassklyfterna i Sverige – en utveckling som startade redan när socialdemokraterna hade makten.

Omkring sex procent av befolkningen i yrkesverksam ålder är fattig i dag, enligt rapporten.

Fokusera på de sämst ställda
Mona Sahlin berättade om när Olof Palme talade på en SSU-kongress och hur han då uppmanade de unga delegaterna till att inte fokusera på dem som har det bra i samhället, utan på de sämst ställda och hur man kan stötta dem.

– Jag tycker det finns en frånvaro av klassanalys och könsanalys i debatten i dag. Inte bara i vår egen rörelse utan i samhället över huvud taget. Om vi inte alltid – i opposition och när vi har regeringsmakten – visar vår ilska över orättvisorna förlorar vi vår legitimitet som folkrörelse, sade hon när hon avrundade genomgången av rapporten.

När en liknande låginkomstutredning presenterades på 70-talet tystades den ner av den socialdemokratiska regeringen därför att den blottlade besvärande uppgifter om ojämlikheten i den tidens Sverige. Så får det absolut inte bli nu, menade Sahlin.

– Vad händer i ett samhälle som polariseras och där man inte kan skapa gemensamma intressen, där människor tappar tilliten. Och hur gör man för att skapa dessa gemensamma intressen. Det vill jag förstå mer av, sa Sahlin och lade till att hon ”inspirerats” av den något mörka rapporten.

Inga arbetande fattiga
Joakim Palme, professor i sociologi vid Stockholms universitet och vd för Institutet för framtidsstudier, tog dock på sig rollen att se till de positiva sakerna i rapporten.

– Sverige skiljer sig från resten av Europa. Alla som arbetar heltid här hamnar ovanför gränsen för att räknas som fattig. I till exempel Tyskland hamnar 20 procent av dem som arbetar heltid – trots detta – under denna gräns och klassas som fattiga.