Huvudorsaken till den sänkta avgiften är att arbetslösheten har minskat inom Livs område.

Eftersom en tredjedel av a-kasseavgiften, enligt borgarnas nuvarande system, ska bekosta arbetslösheten inom den egna kassan innebär en sänkt arbetslöshet också möjlighet att sänka a-kasseavgiften.

Arbetsmarknadsdepartementet räknade dock i våras med att Livs skulle behöva höja sin avgift med 43 kronor i stället för att sänka den från den första juli.

– Uppenbarligen har man inte koll på läget eller så har man medvetet lämnat ut andra uppgifter i syfte att skrämma upp våra medlemmar, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson i en kommentar.