Efter en rykande färsk Sifo–undersökning berättas det i Svenska Dagbladet (15 juni) att 4,2 procent av väljarna stödjer sverigedemokraterna och deras politik, vilket innebär att om det vore val i dag skulle ett invandrarfientligt enfrågeparti ta plats i Sveriges riksdag!

Vi kan inte längre blunda för deras populistiska framgångar genom att låtsas att de inte finns mitt ibland oss, hävda att deras företrädare är kriminella, rättshaverister eller imbeciller, och att de därför inte ska bemötas i offentliga sammanhang.

Det är dags att gå emot deras vidriga politik med fakta och värdegrundsfrågor, och att tydliggöra det farliga i deras politiska ambitioner!

Fick mer pengar
I riksdagsvalet 2006 fick sverigedemokraterna 2,9 procent av väljarnas röster, och många mandat runt om i Sveriges kommuner.

Det medförde att de fördubblade sin kampanjkassa, och dessa pengar tycks de ha satsat väl när vi nu ser hur de flyttar fram sina positioner.

De färska opinionssiffrorna kan tyvärr bidra till att uppmuntra ännu fler att stötta sd, genom att många nu tror att de kommer att erövra riksdagsplatser i valet 2010, och därför upplevs inte röster på dem vara ”förlorade” längre.

Bör bemötas med idépolitik
Vi socialdemokrater måste på allvar diskutera frågor som annars kan ”kidnappas” av extremhögern, och se till att strukturera en medveten politik som slår undan fötterna på sd:s existens.

Vi måste bemöta folkligt missnöje och fördomar med traditionell socialdemokratisk idépolitik och påvisa hur våra värderingar via praktisk handling skapar ett samhälle där alla får vara med och bidra.

En aktiv och förebyggande arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, och en stark utbildningsorganisation är viktiga faktorer för att uppnå en trovärdig integration som för utvecklingen framåt.

Sverige har ansvar
Vår migrations- och asylpolitik hör till de mest generösa i världen, vilket många med mig är mycket stolta över. Men Svensk integrationspolitik är inget som vi kan vara lika stolta över, förutom vissa lokala och regionala exempel.

Sverige har ett stort ansvar i att inte bara ge människor utifrån skydd och uppehälle, utan det är en skyldighet både mot dem som kommer och de som redan finns här, att vi agerar konstruktivt och framåtssyftande.

Vi måste se nytillkomna människor som enskilda unika individer, med allt vad det innebär. Alla nytillkomna bär på kunskaper och erfarenheter som vi kan ha stor glädje och nytta av. Låt oss därför se invandrare som en tillgång och resurs för Sverige att möta framtidens utmaningar med.

Utanförskap ska bekämpas
Stärk vuxenutbildningen till att bli en validerande och kompetensutvecklande organisation för alla, så att nya medborgare kan översätta sina färdigheter till den svenska arbetsmarknadens behov och förutsättningar.

Allt utanförskap ska bekämpas med hänsyn till människors olika förutsättningar och våra gemensamma mål.

Människor som får arbeta och betala skatt kommer snabbare in i det nya samhället, och därmed kan klyftorna minskas mellan ”dom och oss”.

Vi socialdemokrater ska ställa oss i vägen för sverigedemokraternas framfart genom att presentera våra tankar och idéer om hur landet ska byggas, och att där handlar det inte om att ställa människor mot varandra eller att stänga någon ute; alla ska med, så enkelt är det…

Krister Kronlid
Kommunalare & Socialdemokrat i Uddevalla