De som tjänar mycket ser mindre allvarligt på att köra för fort jämfört med dem som har det mer knapert.

Länsförsäkringar frågade drygt 13.000 personer om deras inställning till att  hålla hastighetsbegränsningarna. Av dem som tjänar mest, mer än 30.000 kronor i månaden, tycker 62 procent att det inte är så allvarligt. Av dem som tjänar minst, upp till 10.000 kronor i månaden, anser 46 att det inte är så allvarligt.

Undersökningen visade också att män tar lättare på fortkörning än kvinnor. 60 procent av männen jämfört med 45 procent av kvinnorna tycker inte det är så allvarligt.

De yngre förarna – 25 till 39 år – ser mindre allvarligt på fortkörning jämfört med de något äldre – 40 till 69.

60 procent av de yngre och 48 procent av de äldre svarade att fortkörning var allvarligt.