EU:s domstol inskränker i en ny dom ländernas möjligheter att ha egna lagar som reglerar villkoren för utstationerade företag. Luxemburg kräver för mycket av företag som är tillfälligt i landet, enligt en dom som kom i dag, torsdag.

Domen handlar om fri rörlighet för tjänster, liksom Laval- och Rüffertdomen.  Luxemburg förlorade mot kommissionen som ställt landet inför EU:s domstol. Domen är ytterligare ett bakslag för arbetsrätten, anser TCO:s chefsjurist Ingemar Hamskär.

I luxemburgska lagregler som är ”allmänt tvingande” (ordre public)  krävs att utstationerade företag ska ha ett ombud bosatt i landet.

Luxemburg kräver skriftliga avtal
När yrkesinspektionen begär in handlingar ska ombudet lämna över skriftliga avtal där det framgår vilka försäkringar som gäller samt arbets- och anställningsvillkor för arbetstagarna.

Luxemburg kräver att utstationerade företag som är tillfälligt i landet ska följa samma lagregler som de inhemska.

Sådana krav går utöver den hårda kärnan i utstationeringsdirektivet, enligt domen. I domen ges en vid hänvisning till löne- och arbetsvillkor som finns i lagstiftningen men som går utöver EU:s regler.

Svårare för enskilda länder att ha lagskydd mot social dumpning

Därmed strider Luxemburgs lagregler mot fördragets fria rörlighet.

– Domen påverkar Sverige på det sättet att den sannolikt minskar medlemsstaternas möjligheter att i lag minimera skadeverkningarna av Lavaldomen, säger Ingemar Hamskär.

– Den här domen är ytterligare ett bakslag för ländernas möjligheter att ha regler som tillräckligt skyddar mot social dumpning. Det är oroväckande för EU:s sociala dimension.

Redan råder obalans mellan den sociala och ekonomiska dimensionen. Den obalansen förstärks ytterligare. Men de direkta effekterna på svensk rätt är det för tidigt att uttala sig om. Den analysen återstår, enligt Ingemar Hamskär.