Regeringen får kritik av Riksrevisionen för att förra året ha sålt ut Teliaaktier för billigt. Om regeringen ansträngt sig mer  hade den fått mer betalt.

Det är inte första gången finansmarknadsminister Mats Odell gör en dålig affär. I den förra borgerliga regeringen skänkte han närmast bort Arlanda Express till privata ägare.

Regeringen motiverar utförsäljningen av offentlig egendom med att den är principiell motståndare till att staten driver företag.
Regeringens motvilja mot statligt företagande är dock inte större än att den mycket väl kan tänka sig att sälja Telia-Sonera till den franska staten.

Det är alltså inte statligt ägande i sig som regeringen är emot. Andra stater får gärna köpa upp svenska banker, energiföretag, järnvägar, telekommunikationer och naturtillgångar.

På stater som förlorat kontrollen över det egna landets infrastruktur och naturtillgångar finns ett namn. Vi kallar dem för kolonier.