LO och Svenskt Näringsliv har gjort upp om kompletterande sjukersättning. Det är den första uppgörelsen som LO:s nya avtalssekreterare Per Bardh undertecknar.

Uppgörelsen handlar om den kompletterande ersättning som sjuka arbetare kan få genom kollektivavtal.

Från den 1 juli 2008 gäller nya regler för sjukpenningen från Försäkringskassan.

Den betalas i högst 360 dagar. Dessa dagar räknas inom en ”ramtid” av 450 dagar bakåt i tiden.

Har du varit sjuk i sammanlagt ett år under ramtiden, antingen i ett svep eller uppdelat på flera sjukperioder, kan du inte längre få vanlig sjukpenning som är på 80 procent av lönen.

Nya regler
Efter den 1 juli kan du i stället ansöka om så kallad ”förlängd sjukpenning”, som är på 75 procent.

Till denna finns ingen kompletterande ersättning i kollektivavtalet.

Den bristen har LO och Svenskt Näringsliv nu rättat till.

Ingen ramtid
Ersättningen från kollektivavtalets sjukförsäkring betalas i högst 360 dagar. Men här finns ingen ramtid, utan varje nytt sjukfall räknas för sig.

Teoretiskt kan därför den som blir sjuk i flera långa perioder fylla på sin 75-procentiga sjukpenning med ersättningen via kollektivavtalet under mycket lång tid.