Kommunal varslar om strejk för 6.000 busschaufförer efter att på onsdag eftermiddag ha avvisat medlarnas bud.

Konflikten gäller ett nytt kollektivavtal för 15.000 privatanställda medlemmar. Enligt det medlingsbud som nu avvisas av Kommunal skulle medlemmarna, enligt fackets beräkningar, ge 9,6 procent på tre år.

För lågt, anser Kommunal, och hänvisar till det avtal som tidigare slutits med kommunala bussbolag, vilket ger 7,93 procent på 22 månader, eller knappt två år.

Kortad dygnsvila
Kommunal vill också få ett slut på arbetsgivarens rätt att förkorta dygnsvilan för vissa turer. Enligt medlarnas bud ska arbetsgivaren ha kvar en del av denna rätt.

– Självklart är vi mycket besvikna på att arbetsgivaren inte tar sitt ansvar och ger samma löneökningar som vi avtalade med de kommunala bussbolagen och andra på arbetsmarknaden, säger Håkan Pettersson, Kommunals andre vice ordförande och avtalsansvarige.

Peter Jeppsson, vd för arbetsgivarna Transportgruppen, anser tvärtom att kraven är högre än för andra.

– Därför är det anmärkningsvärt att Kommunal vill stänga all busstrafik i Stockholm för att få högre lönepåslag än andra LO-grupper, säger han.

Men Kommunal har ju slutit högre avtal för de kommunalt anställda busschaufförerna?

– Den jämförelsen är inte relevant. Det finns sju kommunala bussbolag och 500 privata. De har helt olika förutsättningar.

Undantag för färdtjänst
Varslen sätts i verket från tre datum, den 1 juli, den 8 juli respektive den 15 juli.

I första vändan varslas Busslink och Swebus i Stockholms län, därefter Swebus och Veolia i Västerbotten och i sista vändan Swebus, Veolia, Bergkvarabuss och Arriva i Skåne.

Undantag görs för färdtjänst, handikapptransporter, förskolor, skolor och för annan barn- och ungdomsverksamhet.