I en debatt i riksdagen för en tid sedan mellan Jörgen Johansson (c) och Monica Green (s) påstod den förstnämnda att han inte begrep vad Monica Green menade när hon påstod att de så kallade förvärvsavdragen för löntagare innebär en diskriminering av pensionärerna.

Nog bör man väl förstå, och hålla med om, att när en löntagare har en viss månadslön och en pensionär har har lika mycket i pension och löntagaren sedan får göra förvärvsavdrag så uppstår en skillnad.

Löntagaren får mera pengar kvar efter skatt.

Svävade på målet
De som inte förstår att detta är diskriminerande bör slå upp ordet och finna att det till exempel betyder särskiljande, missgynnannande.

Det är naturligtvis mycket illa, och att diskriminera människor som gjort sitt och uppnått pensionsåldern är skamligt. Monica Green svävade också på målet när det gällde de åtgärder man skulle vidta om man vann nästa val.

Kräver besked
Från socialdemokraterna har det talats om en inkomstförstärkning med 2.000 kronor per år. Det  är fortfarande diskriminerande. Det är inte graden av skillnad, utan det faktum att det är en skillnad som är diskriminerande.

Pensionärsorganisationerna måste nu kräva besked från de båda blocken om våra pensions- och skattevillkor. LO ochTCO som har, och får, mängder av pensionärer som medlemmar årligen bör också ha en uppfattning.

Nils-Olav Lindh
SPRF Kiruna