I snabb takt tar den borgerliga regeringen bort de delar i skattesystemet som bidrar till omfördelning och rättvisa. I årets budget samverkar en lång rad förändringar så att 70 procent av inkomstförstärkningarna hamnar i fickorna hos de tre tiondelar som har de högsta inkomsterna. Samtidigt får de 40 procent av befolkningen med sämst ekonomi försämrade eller oförändrade villkor.

Den enskilda skatteförändring som försämrar fördelningspolitiken mest är avskaffandet av förmögenhetsskatten. De drygt 200 svenskar som har mest kapital får vardera en miljon kronor eller mer i sänkt skatt varje år genom detta beslut. Nästan alla pengar som statskassan nu förlorar, knappt sju miljarder kronor, hamnar i plånböckerna hos den rikaste femtedelen av befolkningen.

Rättvisa skatter en nyckelfråga

För en ny socialdemokratisk regering kommer rättvisa skatter att vara en nyckelfråga. En så grundläggande princip som rättvisa måste införas i ett nytt system för beskattning. När vi socialdemokrater formulerar vår skattepolitik bör därför en ny modern skatt på förmögenheter vara en del. Så länge vi har progressiva inslag i beskattningen av inkomster bör det även finnas progressivitet i kapitalbeskattningen. Hittills är det förmögenhetsskatten som stått för detta.

Däremot behöver en ny förmögenhetsskatt inte i detalj utformas som den nu avskaffade. Det fanns brister och problem som inte behöver komma tillbaka i en ny skatt. Det finns därför skäl att fram till valrörelsen undersöka och överväga olika förslag och olika modeller. En viktig faktor blir slutligen hur en förmögenhetsskatt passar in i helheten med övriga delar i ett reformerat skattesystem.
 
Inget rättvist skattesystem om stora förmögenheter lämnas utanför
I ett sådant bör emellertid en rättviseskatt på stora förmögenheter finnas med. Det är fördelningspolitiskt viktigt och bidrar till att hålla ihop Sverige. Det blir väsentligt mycket svårare att få tillstånd ett rättvist skattesystem om stora förmögenheter lämnas utanför.

I regeringsställning väntar dessutom många viktiga satsningar på bättre trygghet och välfärd. Att låta en skatt som betalas av de mest förmögna svenskarna finansiera en del av dessa satsningar är naturligt för ett parti som vill fördela bördor efter bärkraft.

Fredrik Olovsson
Ledamot (s) i riksdagens skatteutskott
Skriv ett e-postbrev till debattredaktören