Vid halvårsskiftet träder en rad lagar och förordningar i kraft.  Största förändringen på arbetsmarknaden är de nya reglerna för rehabilitering, liksom vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen.

Besluten är tagna av riksdag och regering. Den 1 juli i år blir de verklighet.

Den tredelade rehabiliteringskedjan är den förändring som väcker störst oro hos fackföreningsrörelsen. Sjukskrivna kan inte i samma utsträckning vänta på att kunna återgå till sin tjänst.

Efter 90 dagar betalas sjukpenning bara ut om den sjuka inte kan utföra något som helst arbete hos sin arbetsgivare. Efter ett halvår ska arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden.

– Vi är väldigt bekymrade, säger LO:s näringspolitiska chef Irene Wennemo, som poängterar att hon också tycker att det är viktigt att rehabiliteringen kommer igång snabbare än tidigare.

– Men nu hamnar trycket bara på den anställda, inte på arbetsgivaren. Och sex månader går snabbt, säger hon.

Kritik mot jämställdhetsbonus
Det kommunala vårdnadsbidraget får kommunerna själva bestämma om de vill införa. Det är skattefritt, maximalt 3.000 kronor per barn och månad och inte pensionsgrundande.

Helt på tvärs mot arbetslinjen, anser Irene Wennemo. Hon oroas också över att det kan bli ett billigare alternativ till att bygga ut barnomsorgen för stora barnkullar.

– En del kommuner upplever nog att de kan tjäna på det.

Ska fungera som morot
Jämställdhetsbonusen ska bli en morot för föräldrarna att stanna hemma lika länge med sina barn. Maxbeloppet är 3.000 kronor i månaden och 13.500 kronor sammanlagt. Barnen ska vara födda efter den 30 juli 2008.

Ett komplicerat förslag, anser LO, som i övrigt ställt sig avvaktande.

– Vi får se om det ger någon effekt, säger Irene Wennemo.

Tandvårdscheckar införs
I tandvårdsreformen är tandvårdscheckar ett nytt inslag. Checken innebär ett stöd på 300 kronor vart annat år för 30–79-åringar.

Äldre samt unga mellan 20 och 29 år får 600 kronor vart annat år. Dessutom ersätts stora kostnader med 50 procent (mellan 3.001 och 15.000 kronor under en 12-månadersperiod) och 85 procent (över 15 000 kronor). En prisportal på nätet ska också guida vårdtagarna till olika tandläkares priser.

– Det är ju förbättringar det som sker, det tycker vi. Det är delvis en effekt av att vi tjatat mycket, säger Irene Wennemo.
LO siktar dock högre, enligt senaste kongressbeslut ska organisationen verka för att tandhälsan på sikt ingår i högkostnadsskyddet.

Högre avgift
En arbetslöshetsavgift ersätter den förhöjda finansieringsavgiften för arbetslöshetskassorna. De a-kassor där medlemmarna till stor del är arbetslösa ska betala en större avgift till staten.

En ny lag om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare införs. Lagens ska underlätta personer utanför EU att forska i Sverige längre än tre månader.

Rekryteringen av domare ska breddas. Den särskilda domarutbildningen ska finnas kvar som bas samtidigt som andra väl kvalificerade jurister i större utsträckning anställs som ordinarie domare.

Nya transportregler
Reglerna för transporter som överskrider gränser för längd, bredd eller vikt och som kräver vägtransportledare ändras så att antalet dispenser kan minska.

Som komplement till reglerna om rehabilitering har riksdagen också beslutat om att den sjuka ska få rätt att vara ledig för att prova annat arbete under tredje till sjätte sjukskrivningsmånaden, om ett anställningsbevis har upprättats med annan arbetsgivare. Den lagen träder i kraft först den 1 oktober 2008.